[Terminarz] PIT 2019 - Do kiedy PIT za 2018?
pixabay.com
mf.gov.pl

[Terminarz] PIT 2019 - Do kiedy PIT za 2018?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

  

Dlaczego warto wypełnić PIT wcześniej?

Szybkie wypełnienie i dostarczenie do urzędu skarbowego formularza PIT to nie tylko możliwość ominięcia kolejek. Im szybciej podatnik złoży deklarację podatkową, tym szybciej może liczyć na otrzymanie zwrotu podatku. Najskuteczniejszym sposobem jest wybór e-deklaracji, czyli wypełnienia PIT przez internet. W ten sposób uzupełnienie dokumentu zajmie tylko kilka minut, po czym zostanie on przesłany drogą elektroniczną do urzędu. Dostarczenie PIT-u w takiej formie przyspiesza jego rozliczenie: urzędnik nie musi ręcznie wprowadzać danych do systemu, a to usprawnia jego pracę.

  

Deklaracje PIT - do kiedy który dokument?

W zależności od tego, które typy formularzy wypełniają podatnicy, obowiązują ich inne daty, do których powinni oni dostarczyć swoje zeznania do urzędów skarbowych. Nie jesteś pewny, jaki rodzaj deklaracji PIT do kiedy musi znaleźć się u organu podatkowego? Skorzystaj z poniższej ściągi.

  

21 stycznia 2019

- oświadczenie o zmianie sposobu opodatkowania (dotyczy podatku na zasadach ogólnych 19% lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych),

- PIT-6 (oświadczenie dotyczące przewidywanych wielkości działów produkcji rolnej w 2019 roku).

  

31 stycznia 2019

- PIT-16A (dla przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej),

- PIT-28 (dla przedsiębiorstw rozliczających się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego),

- PIT-19A (dla duchownych).

  

28 lutego 2019

- PIT-40A (dokument składany za świadczeniobiorcę przez ZUS).

  

30 kwietnia 2019

- PIT-36 (zeznanie dla prowadzących działalność gospodarczą - nie wyklucza uzyskiwania przychodów z kilku źródeł),

- PIT-36L (dla przedsiębiorców, wspólników spółek osobowych - przy rozliczaniu się liniowo),

- PIT 37 (m.in. dla zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie i dzieło, emerytów, rencistów  pobierających świadczenia socjalne),

- PIT-38 (dla podatników uzyskujących przychody z giełdy),

- PIT-39 (dla podatników uzyskujących przychody ze sprzedaży nieruchomości i zbycia praw majątkowych).

 

Na zwrot podatku urząd skarbowy ma trzy miesiące od momentu wpłynięcia zeznania podatkowego do właściwego organu. Pamiętaj jednak, że im szybciej rozliczysz PIT, tym większa szansa na wcześniejsze otrzymanie należnych Ci środków.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT 2018/2019 - do kiedy i jak rozliczyć? Kiedy zwrot podatku? Jaka kwota wolna od podatku?