Tax free – kiedy podatnik może ubiegać się o zwrot...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Tax free – kiedy podatnik może ubiegać się o zwrot podatku dla podróżnych?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

O zwrot podatku za zakupione towary można ubiegać się po spełnieniu czterech podstawowych warunków:

 

  • osoba ubiegająca się o zwrot musi być tzw. podróżnym, czyli nie posiadać stałego miejsca zamieszkania na terenie wspólnoty UE.
  • towary, za które ma być przyznany zwrot podatku, muszą opuścić teren UE w bagażu osobistym podróżnego w stanie nienaruszonym, w terminie do trzech miesięcy po miesiącu zakupu – podróżny musi mieć odpowiednią dokumentację, aby poświadczyć dotrzymanie terminów: imienny dokument otrzymany od sprzedającego wraz z numerowanym stemplem  urzędu celnego na nim. Zwrot podatku nie obowiązuje w przypadku zakupu paliw silnikowych.
  • zwrot może być uzyskany tylko w przypadku zakupu towarów od sprzedawców, którzy dokonują samodzielnie zwrotów VAT lub zlecają tę usługę określonemu pośrednikowi.
  • Wartość zwracanego podatku musi wynosić zgodnie z rozporządzeniem ministra co najmniej  200 zł.


Otrzymanie możliwości oferowania produktów TAX FREE wymaga od sprzedawcy spełnienia następujących wymagań:

 

  • rejestracja jako podatnik VAT.
  • prowadzenie ewidencji za pomocą kasy fiskalnej.
  • poinformowanie urzędu skarbowego o miejscu, gdzie będzie podróżującym zwracany podatek oraz informacja, z kim sprzedawca ma zawarte umowy zwrotu, jeśli takie posiada, wymagane jest przedłożenie ich kopii.


Dodatkowe obowiązki sprzedawców wynikające z ustawy o VAT [art. 127, pkt. 4]:

 

  • każdy podróżny ma prawo do dostępu do pisemnej informacji opisującej zasady zwrotu podatku w Polsce. Sprzedawca musi dysponować nimi w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.
  • oznaczenie punktu sprzedaży w sposób informujący podróżnego o możliwości zakupu towarów, od których będzie można uzyskać zwrot podatku. Minister Finansów ściśle określa kształt znaku informacyjnego, dokumentu imiennego dla podróżnego oraz stempla celnego. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.04.2004 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przewodnik Ekonomiczny#5 Skąd się bierze inflacja?