Tax free – kiedy podatnik może ubiegać się o zwrot...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Tax free – kiedy podatnik może ubiegać się o zwrot podatku dla podróżnych?

O zwrot podatku za zakupione towary można ubiegać się po spełnieniu czterech podstawowych warunków:

 

  • osoba ubiegająca się o zwrot musi być tzw. podróżnym, czyli nie posiadać stałego miejsca zamieszkania na terenie wspólnoty UE.
  • towary, za które ma być przyznany zwrot podatku, muszą opuścić teren UE w bagażu osobistym podróżnego w stanie nienaruszonym, w terminie do trzech miesięcy po miesiącu zakupu – podróżny musi mieć odpowiednią dokumentację, aby poświadczyć dotrzymanie terminów: imienny dokument otrzymany od sprzedającego wraz z numerowanym stemplem  urzędu celnego na nim. Zwrot podatku nie obowiązuje w przypadku zakupu paliw silnikowych.
  • zwrot może być uzyskany tylko w przypadku zakupu towarów od sprzedawców, którzy dokonują samodzielnie zwrotów VAT lub zlecają tę usługę określonemu pośrednikowi.
  • Wartość zwracanego podatku musi wynosić zgodnie z rozporządzeniem ministra co najmniej  200 zł.


Otrzymanie możliwości oferowania produktów TAX FREE wymaga od sprzedawcy spełnienia następujących wymagań:

 

  • rejestracja jako podatnik VAT.
  • prowadzenie ewidencji za pomocą kasy fiskalnej.
  • poinformowanie urzędu skarbowego o miejscu, gdzie będzie podróżującym zwracany podatek oraz informacja, z kim sprzedawca ma zawarte umowy zwrotu, jeśli takie posiada, wymagane jest przedłożenie ich kopii.


Dodatkowe obowiązki sprzedawców wynikające z ustawy o VAT [art. 127, pkt. 4]:

 

  • każdy podróżny ma prawo do dostępu do pisemnej informacji opisującej zasady zwrotu podatku w Polsce. Sprzedawca musi dysponować nimi w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.
  • oznaczenie punktu sprzedaży w sposób informujący podróżnego o możliwości zakupu towarów, od których będzie można uzyskać zwrot podatku. Minister Finansów ściśle określa kształt znaku informacyjnego, dokumentu imiennego dla podróżnego oraz stempla celnego. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.04.2004 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty.

Loading Comments
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także