Tańsze kredyty za mniejsze zyski z lokat
http://sxc.hu/
Skarbiec.biz

Tańsze kredyty za mniejsze zyski z lokat

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ku radości wszystkich obecnych i przyszłych kredytobiorców, ścięto poziom stopy referencyjnej oraz stopy lombardowej. Dlaczego zmiana ta jest z ich punktu widzenia tak istotna?

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała poziom stopy depozytowej, jednak o 50 punktów bazowych obniżyła stopę referencyjną oraz stopę redyskonta weksli, a także zredukowała poziom stopy lombardowej aż o 100 punktów bazowych. „Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie: - stopa referencyjna 2,00% w skali rocznej (dotychczas 2,50% w skali rocznej); stopa lombardowa 3,00% w skali rocznej (dotychczas 4,00% w skali rocznej); stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej (dotychczas 1,00% w skali rocznej); stopa redyskontowa weksli 2,25% w skali rocznej (dotychczas 2,75% w skali rocznej). (…) Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP, za wyjątkiem stopy depozytowej, która pozostała bez zmian, zawężając różnicę pomiędzy stopą lombardową a depozytową. Rada nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej jeśli napływające informacje (w tym listopadowa projekcja NBP) potwierdzą istotne ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie.” – czytamy w komunikacie RPP.

Tańsze kredyty gotówkowe

Zmianą, którą kredytobiorcy najszybciej odczują w swoich portfelach jest obniżenie stopy lombardowej o 100 punktów bazowych, czyli zredukowanie jej wysokości z poziomu 4,00% do 3,00%. Ta jest bowiem podstawą, na bazie której wyliczane jest maksymalne oprocentowanie nominalne kredytów i pożyczek. W myśl postanowień ustawy antylichwiarskiej nie może ono wynosić więcej, niż czterokrotność stopy lombardowej NBP. Co za tym idzie, przed ostatnim posiedzeniem RPP kredytodawcy nie mogli pobierać odsetek wyższych od 16% w skali roku, a obecnie czterokrotność ta wynosi już tylko 12%.

Redukcja ta jest korzystna przede wszystkim dla osób spłacających już swoje zobowiązania, ponieważ banki musiały obniżyć ich oprocentowanie do nowego poziomu maksymalnie 12% - spłacany przez kredytobiorców kapitał wypracowywał będzie niższe odsetki. Oczywiście także nowo udzielane kredyty podlegają nowym wytycznym, jednak w ich przypadku banki mogą starać się zbilansować swoje straty poprzez podwyższenie prowizji czy konieczność ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia np. w formie ubezpieczenia.

Tańsze kredyty hipoteczne

Z kolei obniżenie stopy referencyjnej NBP o 50 punktów bazowych, czyli z 2,50% do poziomu 2,00% wpływa na obniżenie wartości pieniądza na rynku bankowym – czyli po jakiej cenie banki pożyczają sobie pieniądze. Na bazie ceny pieniądza na rynku międzybankowym ustalana jest bowiem stawka WIBOR, a ta z kolei wpływa m.in. na wysokość oprocentowania złotowych kredytów hipotecznych.

Powyższe przekłada się zarówno na wysokość oprocentowania zobowiązań nowo udzielanych, jak i tych już spłacanych. W ich przypadku jednak obniżenie wartości oprocentowania następować będzie zgodnie z zapisanym w umowie harmonogramem aktualizacji wysokości oprocentowania – wskaźnika WIBOR.

Tańszy pieniądz na rynku międzybankowym nie jest jednak powodem do radości dla wszystkich. Jego cena wpływa bowiem nie tylko na wysokość oprocentowania kredytów, ale i depozytów, a co za tym idzie - należy spodziewać się jego obniżek lub wprowadzania ograniczeń w obrębie tego, którzy klienci będą mogli cieszyć się „przyzwoitym” oprocentowaniem lokat.


Kinga Stachowiak
Prezes Zarządu
Portal Skarbiec.Biz

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2019 r. z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 432 głosów
86%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

371 głosów
9%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
2%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

11 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dobra passa kredytów trwa