Gorące tematy
Czy 500 zł na dziecko to dobry pomysł?
sondaż 313 głosów
18%

Tak, gdyż przyczyni się do większej ilości urodzeń dzieci

57 głosów
21%

Nie, gdyż pieniądze trafią do niewłaściwych rodzin

65 głosów
61%

Nie jest to wystarczająca zachęta dla rodziców do posiadania dzieci

191 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Szkoły nauki jazdy: zwolnione z VAT i z kasą fiskalną
KS
http://sxc.hu/
Tax Care

Szkoły nauki jazdy: zwolnione z VAT i z kasą fiskalną

Podziel się tym artykułem:   

Świadczone przez szkoły nauki jazdy usługi kształcenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Swoje rozliczenia jednak ośrodki takie będą musiały rejestrować za pomocą kas fiskalnych.

Ustawodawca nie wskazuje na zwolnienie wprost. Zgodnie jednak z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług zwolnieniu przedmiotowemu od obowiązku naliczania podatku VAT podlegają usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Muszą one być jednocześnie prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Ponieważ organizowanie kursu nauki prawa jazdy spełnia powyższe warunki kurs ten może być zwolniony z VAT-u.

Nauka jazdy jako usługa kształcenia zawodowego

Po pierwsze, formy i szczegółowe zasady prowadzenia kursu nauki prawa jazdy reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym. Po drugie, szkolenie to ma charakter szkolenia zawodowego. Mimo, iż ukończenie kursu nauki jazdy nie daje jego uczestnikowi zawodu, znacząco podnosi jego kwalifikacje. Jak podaje Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21.04.2011 r. o sygn. ILPP1/443-145/11-2/MK, usługę nauki jazdy samochodem należy uznać za kształcenie zawodowe, ponieważ posiadanie prawa jazdy jest obecnie jednym z podstawowych wymogów stawianych kandydatom do pracy na różne stanowiska.

Bez VAT-u, ale z kasą fiskalną

Warto mieć na uwadze, iż od stycznia 2013 r. szkoły nauki jazdy zostały objęte obowiązkiem rejestracji obrotów za pomocą kasy fiskalnej. Zwolnione z obowiązku stosowania kas fiskalnych pozostają nadal co do zasady usługi z zakresu edukacji, jednak w znowelizowanym rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Minister Finansów spod zwolnienia wyłącza właśnie m.in. usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy.

Kasa od 20 000 zł

Właściciel szkoły nauki jazdy będzie zobowiązany do wprowadzenia kasy fiskalnej, gdy wysokość jego obrotów z klientami przekroczy (lub przekroczyła w ubiegłym roku) 20 000 zł. Limit ten dotyczy zarówno przedsiębiorców kontynuujących, jak i rozpoczynających prowadzenie szkoły, z tym że rozpoczynający muszą dokonać przeliczenia limitu w proporcji do okresu dokonywania sprzedaży w danym roku podatkowym. O czym też warto pamiętać, obowiązek zastosowania kasy rejestrującej rodzi się po upływie dwóch miesięcy od miesiąca, w którym przedsiębiorca przekroczył określony pułap.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

 

 

Podziel się tym artykułem:   
comments powered by Disqus
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl