Szkolnictwo wyższe: jak wypadamy na tle świata?
http://sxc.hu/
rynekpracy.pl

Szkolnictwo wyższe: jak wypadamy na tle świata?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Obecnie wykształcenie wyższe posiada 23% Polaków w wieku 25-64 lata. Dlatego coraz większą uwagę zwraca się na jakość i kierunek kształcenia.

 

W ostatnich latach coraz częściej prowadzone są dyskusje na temat jakości kształcenia na polskich uczelniach wyższych.  – Z punktu widzenia kraju kluczowe jest wypuszczanie na rynek pracy wykwalifikowanych pracowników, którzy przyczynią się do realnego wzrostu gospodarki opartej na wiedzy. Pierwszym krokiem do formułowania ocen jest analiza podstawowych statystyk dotyczących szkolnictwa wyższego. Należy zatem przyjrzeć się wielkości oraz strukturze populacji studentów i absolwentów – Gabriela Jabłońska współautorka raportu „Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach – analiza porównawcza.”

Według danych z 2010 roku niemal 1/3 mieszkańców krajów OECD posiada wyższe wykształcenie. Relatywnie do ogółu społeczeństwa najwięcej absolwentów uczelni odnotowano w Kanadzie. W kraju tym aż 51% obywateli może pochwalić się dyplomem szkoły wyższej. Wysoki wskaźnik posiadają również Izrael (46%), Japonia (45%), Stany Zjednoczone (42%) oraz Nowa Zelandia (41%). W Polsce udział osób z wyższym wykształceniem w całkowitej liczbie ludności w 2010 roku wyniósł 23%. Był zatem niższy niż średnia dla krajów OECD (31%).

Analizując szkolnictwo wyższe, warto również porównać polską edukację do tej funkcjonującej w Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie uczelnie od lat „królują” bowiem w międzynarodowych rankingach. Wystarczy wspomnieć chociażby o Liście Szanghajskiej, czyli rankingu tworzonym przez Uniwersytet Jiao Tong. Wysokie miejsce w tym prestiżowym zestawieniu świadczy przede wszystkim o licznych sukcesach naukowych studentów, absolwentów oraz wykładowców. W pewnym stopniu zatem mówi o wysokiej jakości kształcenia. W 2012 roku w pierwszej „dziesiątce” Listy Szanghajskiej znalazło się aż osiem uczelni z USA. Pierwsze trzy miejsca należały do Harvard University, Stanford University oraz Massachusetts Institute of Technology. Czy w rankingu tym znalazły się polskie uczelnie?  – Tak, ale tylko dwie i to na odległych pozycjach (w czwartej setce rankingu). Były to Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński. Fakt ten skłania do przeprowadzania analiz szkolnictwa wyższego tak, aby w przyszłości można było wyciągać wnioski i poprawiać wynik krajowy – podkreśla Jabłońska z Sedlak & Sedlak. 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jaka będzie przyszłość „pokolenia straconych”?