Sytuacja materialna polskich rodzin – bezdzietni mają najlepiej - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Sytuacja materialna polskich rodzin – bezdzietni mają...
KS
http://sxc.hu/
wynagrodzenia.pl

Sytuacja materialna polskich rodzin – bezdzietni mają najlepiej

Podziel się tym artykułem:   

Jak wynika z danych GUS, małżeństwa bez dzieci były w 2013 roku w najlepszej sytuacji materialnej. 

Ich dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym był o 44,2% większy od średniego krajowego dochodu. W najgorszej sytuacji znajdowały małżeństwa i żyjący w związkach nieformalnych posiadający troje i więcej dzieci. Dochód na jedną osobę był w takich gospodarstwach o 39,1% niższy od średniego krajowego dochodu. Jednak to w tej grupie sytuacja materialna poprawiła się najbardziej.


W porównaniu z 2012 rokiem widać jednak poprawę sytuacji materialnej wszystkich rodzajów gospodarstw domowych. Wzrosły nie tylko dochody nominalne, ale także i realne, czyli liczone z uwzględnieniem wpływu inflacji. Ceny towarów i usług wzrosły w 2013 roku średnio o 0,9%, podczas gdy wzrost dochodów był większy.


W stosunku do 2012 roku procentowo najbardziej poprawiła się sytuacja materialna rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci (wzrost dochodu na osobę o 4,6%) i małżeństw bez dzieci (o 2,6%). Matki i ojcowie samotnie wychowujący dzieci osiągali dochody o 1,4% wyższe niż w roku poprzednim. Ogółem wzrost dochodów na osobę wyniósł 1,6% w stosunku do 2012 roku.

Mateusz Rachucki
Wynagrodzenia.pl

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi!

Podziel się tym artykułem: