Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego nie są opodatkowane
http://sxc.hu/

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego nie są opodatkowane

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Warto przy tym pamiętać, że wypłata tego rodzaju świadczenia nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie PIT.

Rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, co wynika wprost z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Niekiedy zdarza się jednak, iż były małżonek mimo orzeczonego przez sąd obowiązku alimentacyjnego nie wywiązuje się z tej powinności.

Wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w razie bezskuteczności egzekucji alimentów

W takim przypadku, w razie nieskuteczności egzekucji alimentów, opiekun dziecka może złożyć wniosek o wypłatę alimentów z Funduszu Alimentacyjnego.

Nieskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, jak również brak możliwości wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy jednakże pamiętać, że świadczenia te przysługują jedynie osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna:

• do ukończenia 18 roku życia,
• do ukończenia 25 roku życia, pod warunkiem, że osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
• bezterminowo w przypadku, gdy osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Kwoty wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego z zasady wypłacane są w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł.

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego objęte zwolnieniem

Świadczenia pieniężne wypłacane tytułem obowiązku alimentacyjnego bez wątpienia przyczyniają się do przysporzenia majątkowego beneficjenta, co w konsekwencji oznacza powstanie dochodu określanego w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł.

Trzeba jednak pamiętać, że od przychodów uzyskiwanych tytułem wypłaty świadczeń pieniężnych z Funduszu Alimentacyjnego nie odprowadza się podatku dochodowego. Zgodnie bowiem z artykułem 21 ust. 1 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów zostały objęte zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku podatkowego.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Alimenty także dla pracującego dziecka