Świadczenia na rzecz pracowników - jakie zwolnienia od...
FreeImages
Podatnik.Info

Świadczenia na rzecz pracowników - jakie zwolnienia od podatku za 2018?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 

Przeczytaj, jakiego rodzaju świadczeń dotyczy ta zmiana. Dowiedz się tego, zanim rozliczysz podatek dochodowy za 2018 rok.

 

Podatek dochodowy i prezenty dla pracowników – co trzeba rozliczyć?

Świadczenia dla pracowników, czyli np. prezenty wręczane z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy i wielu innych okazji, mogą być finansowane z:

  • funduszu socjalnego,
  • funduszu związków zawodowych,
  • środków obrotowych firmy.

Sposób rozliczania świadczeń jest inny dla każdej z tych metod finansowania. Zobacz, w jakich przypadkach obowiązuje nowy, wyższy limit zwolnienia od podatku dochodowego.

 

Podatek dochodowy a świadczenia z funduszu socjalnego i funduszu związków zawodowych

O tym, które świadczenia nie podlegają opodatkowaniu, informuje ustawa art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Zgodnie z jej treścią, zwolniona z podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł.

  

Oznacza to, że prezenty finansowane ze środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie są objęte obowiązkiem płacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Nie rozlicza się ich też  na zeznaniu PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) do kwoty 1 000 zł rocznie. Dotyczy to także prezentów rzeczowych finansowanych z ZFŚS.

  

Uwaga! Ustawa informuje, że świadczeniami rzeczowymi nie są: talony, bony oraz inne znaki, uprawniające do ich wymiany na usługi lub towary.

 

Podatek dochodowy a świadczenia finansowane ze środków obrotowych

W przypadku, gdy firma nie posiada funduszu socjalnego, finansuje prezenty dla pracowników ze środków obrotowych. Wszystkie tego typu świadczenia, finansowane z tego właśnie źródła, podlegają opodatkowaniu na takich samych zasadach, jak wynagrodzenia i premie. Oznacza to, że pracodawca musi pobrać zaliczkę na PIT i na składki ZUS od wartości takiego prezentu. 

 

Podatek dochodowy a karty Pre-Paid finansowane z ZFŚS

Krajowa Informacja Skarbowa uznała, że karty przedpłacone finansowane z Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych są świadczeniami pieniężnymi. Oznacza to, że są zwolnione z opodatkowania. Dzieje się tak, ponieważ karta przedpłacona jest rodzajem karty płatniczej, a więc nie jest to bon, talon ani inny znak uprawniający do wymiany na towary oraz usługi. Karta przedpłacona to sposób na przekazanie środków pieniężnych, które mogą zostać pobrane albo wydane w takim sam sposób, jak środki zgromadzone na zwykłych kartach płatniczych i rachunkach bankowych.

  

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

  

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT lub Online już dziś

  

Autor artykułu: Justyna Nowak

Loading Comments
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczenie PIT-38 bez formularza PIT-8C. Czy jest to możliwe w PIT 2019/2020?