Świadczenia na rzecz pracowników - jakie zwolnienia od...
FreeImages
Podatnik.Info

Świadczenia na rzecz pracowników - jakie zwolnienia od podatku za 2018?

 

Przeczytaj, jakiego rodzaju świadczeń dotyczy ta zmiana. Dowiedz się tego, zanim rozliczysz podatek dochodowy za 2018 rok.

 

Podatek dochodowy i prezenty dla pracowników – co trzeba rozliczyć?

Świadczenia dla pracowników, czyli np. prezenty wręczane z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy i wielu innych okazji, mogą być finansowane z:

  • funduszu socjalnego,
  • funduszu związków zawodowych,
  • środków obrotowych firmy.

Sposób rozliczania świadczeń jest inny dla każdej z tych metod finansowania. Zobacz, w jakich przypadkach obowiązuje nowy, wyższy limit zwolnienia od podatku dochodowego.

 

Podatek dochodowy a świadczenia z funduszu socjalnego i funduszu związków zawodowych

O tym, które świadczenia nie podlegają opodatkowaniu, informuje ustawa art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Zgodnie z jej treścią, zwolniona z podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł.

  

Oznacza to, że prezenty finansowane ze środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie są objęte obowiązkiem płacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Nie rozlicza się ich też  na zeznaniu PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) do kwoty 1 000 zł rocznie. Dotyczy to także prezentów rzeczowych finansowanych z ZFŚS.

  

Uwaga! Ustawa informuje, że świadczeniami rzeczowymi nie są: talony, bony oraz inne znaki, uprawniające do ich wymiany na usługi lub towary.

 

Podatek dochodowy a świadczenia finansowane ze środków obrotowych

W przypadku, gdy firma nie posiada funduszu socjalnego, finansuje prezenty dla pracowników ze środków obrotowych. Wszystkie tego typu świadczenia, finansowane z tego właśnie źródła, podlegają opodatkowaniu na takich samych zasadach, jak wynagrodzenia i premie. Oznacza to, że pracodawca musi pobrać zaliczkę na PIT i na składki ZUS od wartości takiego prezentu. 

 

Podatek dochodowy a karty Pre-Paid finansowane z ZFŚS

Krajowa Informacja Skarbowa uznała, że karty przedpłacone finansowane z Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych są świadczeniami pieniężnymi. Oznacza to, że są zwolnione z opodatkowania. Dzieje się tak, ponieważ karta przedpłacona jest rodzajem karty płatniczej, a więc nie jest to bon, talon ani inny znak uprawniający do wymiany na towary oraz usługi. Karta przedpłacona to sposób na przekazanie środków pieniężnych, które mogą zostać pobrane albo wydane w takim sam sposób, jak środki zgromadzone na zwykłych kartach płatniczych i rachunkach bankowych.

  

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

  

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT lub Online już dziś

  

Autor artykułu: Justyna Nowak

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także