Supermarkety unikają płacenia podatków w Polsce – jak...
sxc.hu
Podatnik.info

Supermarkety unikają płacenia podatków w Polsce – jak rząd zamierza temu zapobiec?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Stanowi to jeden z głównych argumentów zwolenników powracającego co jakiś czas w publicznej dyskusji wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę. Wskazują oni, że wprowadzenie takiego rozwiązania byłoby ratunkiem dla polskich mikro i średnich sprzedawców. Dodatkowo niechęć niektórych środowisk do supermarketów podsyca fakt, że ich zdaniem świadomie unikają one płacenia podatków w Polsce, nie tylko systematycznie osłabiając rodzimy handel, ale także uszczuplając wpływy do budżetu państwa.

CIT płaci tylko Biedronka?

Jak wynika z szacunków Fundacji Republikańskiej, podatek dochodowy od osób prawnych za 2011 r. zapłacił w Polsce tylko właściciel portugalskiej sieci Biedronka. Natomiast Lidl i Kaufland zapłaciły CIT w zerowej wysokości, a Carrefour otrzymał 14 mln zł zwrotu z tego tytułu.

Powyższe fakty skłoniły jednego z posłów do zwrócenia się do Ministra Finansów z interpelacją nr 20768. Wskazał on w niej, że tylko KGHM z tytułu CIT wpłaca do budżetu od 1 do ponad 2 mld zł rocznie. Natomiast z podanych w odpowiedzi przez Resort Finansów danych wynika, że zgodnie z zeznaniami podatkowymi złożonymi przez 20 wybranych przedsiębiorstw handlowych, łączna wysokość zadeklarowanego przez nie podatku dochodowego od osób prawnych wyniosła za 2011 r. ok. 709 mln zł, a za 2012 r. – 659 mln zł.

To nie tylko polski problem

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na powyższą interpelację wskazuje, że podejmowane w przedsiębiorstwach międzynarodowych zjawisko transferowania zysków do siostrzanych spółek za granicę stanowi ogólnoświatowy problem. Pieniądze są przenoszone jako różnego rodzaju opłaty licencyjne (np. za używanie znaku handlowego) lub jako koszt przekazania tzw. know-how, czyli wiedzy potrzebnej do prowadzenia działalności biznesowej. Ten proceder nie ogranicza się jedynie do firm handlowych, ale dotyczy większości branż. Skutkuje to zmniejszeniem wpływów z podatków do budżetu poszczególnych państw. Dodatkowo należy pamiętać , że międzynarodowe koncerny korzystają z usług świetnie opłacanych specjalistów stosujących matematykę podatkową, która jest bardzo trudna do wytropienia dla państwowych urzędników.

Zauważyła to Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Przy współpracy z nią Polska wprowadziła rozwiązania prawne, mające na celu przeciwdziałanie temu procederowi. Są to przede wszystkim:

  • prawo odmowy uznania przez organy podatkowe wydatku za koszt uzyskania przychodów, w przypadku stwierdzenia braku dowodów potwierdzających, że wydatek ten poniesiony był w celu osiągnięcia przychodów – na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT;
  • prawo zwiększenia podatnikowi, w drodze oszacowania, jego dochodów lub zmniejszenia strat, jeżeli w następstwie występujących powiązań między nim a innymi podmiotami – w tym zagranicznymi – podatnik dochodów nie wykazuje lub wykazuje w zaniżonej wysokości – zgodnie z art. 11 ustawy o CIT;
  • obowiązek szczegółowego udokumentowania zawieranych przez podatników transakcji z podmiotami powiązanymi. Należy w niej wskazać m.in.: funkcje pełnione w danej transakcji i podejmowane ryzyka, przewidywane koszty, formę i termin zapłaty, metodę i sposób kalkulacji ceny przedmiotu transakcji, a w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym – również określić oczekiwane korzyści ekonomiczne związane z uzyskaniem tego rodzaju świadczeń, - w myśl art. 9a ustawy o CIT.

Ministerstwo Finansów nie obniży 19-procentowej stawki CIT

Ponadto w odpowiedzi na ww. interpelację Ministerstwo Finansów informuje, że aktualnie nie prowadzi się w nim prac mających na celu obniżenie obowiązującej 19-procentowej stawki podatku CIT. Zdaniem resortu nie jest to uzasadnione, ponieważ:

  • nie zawsze przyczyną transferu dochodów od spółek zależnych za granicę są względy podatkowe,
  • obecnie obowiązująca w Polsce stawka podatku CIT, wynosząca 19 proc. dochodów, jest niższa od średniej stawki tego podatku obowiązującej w innych państwach Unii Europejskiej.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
Wyniki sondażu: sondaż 264 głosów
40%

przez telefon

105 głosów
56%

z komputera

149 głosów
1%

w oddziale w banku

3 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

7 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Supermarkety  kontratakują i przedstawiają dowody na płacenie podatków w Polsce