Studenci na  kredycie
http://sxc.hu/
Skarbiec.biz

Studenci na kredycie

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Studia, zwłaszcza dla osób, które opuszczają rodzinne miasta i przenoszą się do nowych miejsc, są związane z dużymi kosztami. Wynajęcie mieszkania, wyżywienie, a nawet opłaty za komunikację miejską, to bardzo duże koszty dla młodych ludzi. Jeśli nie mogą liczyć na pomoc bliskich, ich sytuacja dodatkowo się pogarsza. Rozwiązaniem może być preferencyjny kredyt studencki z dopłatą państwa. Program ruszył od października 1998 roku i nadal cieszy się niesłabnącą popularnością. Preferencyjny charakter kredytu studenckiego polega na tym, iż student pobierający kredyt, rozpoczyna jego spłatę wraz z odsetkami 2 lata po ukończeniu studiów. W ciągu trzynastu lat funkcjonowania systemu banki udzieliły preferencyjnego kredytu ponad 363 tysiącom studentów. W roku akademickim 2011/2012 banki zebrały 17 598 wniosków kredytowych, z których 16 501, czyli 93,8%, spełniało kryterium ubiegania się o kredyt, co oznacza, że dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 2 100 zł. Do dnia 31 marca 2012 roku banki zawarły ze studentami i doktorantami 12 650 umów kredytowych (76,7% w stosunku do liczby studentów spełniających kryterium dochodu).

Z pomocą państwa

O preferencyjny kredyt mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od rodzaju uczelni (prywatnej czy państwowej). Kredyt z dopłatą państwa przysługuje także doktorantom, o ile rozpoczynając studia mieli nie więcej, niż 25 lat. Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są co miesiąc w wysokości 600 zł. Warunkiem otrzymania kredytu jest przedstawianie w banku w określonych terminach ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej oraz przedłożenie dokumentów wykazujących dochód na osobę w rodzinie. Jeśli mieści się w określonych granicach, student otrzyma kredyt. Pierwszeństwo zawsze mają osoby z niższą wysokością dochodu na osobę, niż maksymalna wartość ustalana corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Spłata kredytu rozpoczyna się 2 lata od daty ukończenia studiów. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu, zaś odsetki od kredytu spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat kredytu – informuje na stronie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W przypadku trudności w spłacie kredytu, bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu lub czasowo zawiesić spłatę kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy. Istnieje także możliwość umorzenia kredytu. Jeżeli kredytobiorca ukończy studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni może wystąpić do banku o umorzenie 20% kredytu. Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową, trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań lub śmierć kredytobiorcy.

Pierwszy poważny kapitał

Preferencyjny kredyt studencki jest właściwie jedyną możliwością uzyskania pożyczki dla osób nieosiągających dochodów, a więc niewykazujących zdolności kredytowej. Warto więc pomyśleć o jego zaciągnięciu, nawet jeśli pieniądze nie są nam potrzebne wyłącznie na pokrycie czesnego za studia czy utrzymanie się w trakcie studiowania. Jest to doskonały sposób na zgromadzenie pierwszego poważnego kapitału. Oprocentowanie kredytu w sporej części finansowane jest przez budżet państwa i jest o wiele niższe, niż w przypadku innych kredytów konsumpcyjnych. Najzdolniejsi mogą liczyć na częściowe umorzenie kredytu, warto więc rozpatrzyć możliwość jego zaciągnięcia.


Portal Skarbiec.Biz 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Student-przedsiębiorca obniży podatek o wydatki na czesne