Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Straciłeś płynność? ARP pomoże
http://sxc.hu/

Straciłeś płynność? ARP pomoże

Agencja Rozwoju Przemysłu może udzielić poważnego wsparcia, gdy przedsiębiorstwo posiada kłopoty finansowe. Pomoc jest udzielana w formie pożyczek. Ich oprocentowanie kształtuje się na poziomie 5, 26 proc. w skali roku.

W okresie 2008 – 2010, Agencja udzieliła przedsiębiorcom pożyczek, na łączną kwotę 632 mln zł. Wnioski o udzielenie pomocy są rozpatrywane w kolejności zgłoszenia. Rola Agencji nie ogranicza się jedynie do zapewnienia przedsiębiorcy niezbędnego finansowania. Aktywnie współpracuje ona z przedsiębiorcami na etapie tworzenia planu restrukturyzacji. Wśród dotychczasowych beneficjentów pomocy należy wymienić m. in.: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”, Zakłady Chemiczne Police, Marmur Sławniowice i Zakłady Mięsne Mysłowice Mysław.

Indywidualne podejście

Wnioski o wsparcia są rozpatrywane indywidualnie. Odbywa się to w ramach programów: pomoc indywidualna na ratowanie lub na restrukturyzację. Pomoc na ratowanie udzielana jest w formie pożyczki lub poręczenia. Natomiast pomoc na restrukturyzację może być udzielona w formie pożyczki, poręczenia i dokapitalizowania działalności firmy.

W przypadku pomocy na ratowanie wysokość wsparcia powinna wynikać z zapotrzebowania przedsiębiorcy na kapitał obrotowy niezbędny do podtrzymania przede wszystkim płynności finansowej. W przypadku zaś pomocy na restrukturyzację, wielkość pomocy określana jest na podstawie opisu wydatków realizacji działań naprawczych. Agencja może pokryć połowę takich kosztów.

Jakie zasady i warunki?

Tego typu pomoc publiczna jest udzielana przez ARP wyłącznie firmom, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej, są bliskie bankructwa i potrzebują kapitału by utrzymać się na rynku. Warunkiem otrzymania wsparcia jest konieczność przeprowadzenia niezbędnych działań naprawczych.

Wsparcie na ratowanie z założenia udzielane jest na okres pół roku. Okres ten jest przedłużany, jeżeli przedsiębiorca złoży plan restrukturyzacji. W takim przypadku termin na zwrot pożyczki lub na zakończenie poręczenia może być przedłużony. Natomiast pomoc na restrukturyzację udzielana jest na 5 lat. Warunkiem jej otrzymania jest opracowanie kompleksowego planu naprawczego przedsiębiorstwa. Plan taki tworzy się przy współpracy z ekspertami ARP.

Kto może otrzymać pomoc?

Wsparcie może otrzymać każda firma, niezależnie od branży. Pożyczka, jako pomoc na ratowanie może zostać udzielona jedynie na działalność operacyjną. W przypadku zaś restrukturyzacji, wsparcie jest udzielane tylko na realizację celów wskazanych w tzw. planie naprawczym przedsiębiorstwa.

- Wspieramy realizację działań restrukturyzacyjnych, których celem jest przywrócenie rentowności firmy znajdującej się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Warunkiem powodzenia realizacji działań naprawczych jest przyjęcie przez niego realnych założeń przy tworzeniu planu restrukturyzacji - informuje Barbara Hajdas-Nowak, wicedyrektor w Oddziale ARP zajmującym się udzielaniem pomocy na ratowanie i na restrukturyzację.

Jaka była skala pomocy?

2005 r – 83, 3 mln zł
2006 – blisko 151, 7 mln zł
2007 – ponad 184, 8 mln zł
2008 – ponad 236, 5 mln zł
2009 – blisko 146 mln zł
2010 – 254 mln zł
I połowa 2011 r – 110 mln zł

Źródło: ARP

 

Portal Skarbiec.Biz
Andrzej Okrasiński

logo-portal-150

Loading Comments
Zainteresuje cię także