Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika
Staż absolwencki należy rozliczyć za 2010 rok
Redakcja
http://sxc.hu/

Staż absolwencki należy rozliczyć za 2010 rok

Podziel się tym artykułem:   

Fakt odbycia stażu nie zwalnia nas od obowiązku rozliczenia się z urzędem z tytułu uzyskania przychodów z innych źródeł. Stypendia dotowane przez Unię Europejską zwolnione są z tego obowiązku.


Jeśli właśnie skończyłeś studia i poszukujesz zatrudnienia, dobrym sposobem inwestycji w siebie, zdobycie doświadczenia i nowych umiejętności są staże absolwenckie organizowane przez urzędy pracy w ramach promocji zatrudnienia w danym regionie. Takie rozwiązanie zwiększa znacznie szanse na zdobycie nowej pracy, a w przypadku możliwości potencjalnego zatrudnienia pozwoli nowemu pracodawcy przeszkolić taką osobę jeszcze przed ewentualnym zatrudnieniem (a wtedy nie będzie musiał „tracić” czasu na szkolenie później).

Osoby przebywające na stażu absolwenckim, którym przysługuje udokumentowany status bezrobotnego, otrzymują wynagrodzenie na szczególnych warunkach. W myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z dnia 20 kwietnia 2004 r.) w czasie odbywania stażu absolwentowi przysługuje stypendium w wysokości 140% przysługującego zasiłku dla bezrobotnych, a składka ZUS opłacana jest przez urząd pracy. Jednak nie powoduje to nawiązania stosunku pracy, a pracodawca nie ponosi wydatków związanych z wynagrodzeniem stażysty.

Takie stypendium otrzymywane przez absolwenta, jeżeli nie jest finansowane ze środków europejskich, podlega opodatkowaniu. Zaliczki objęte podatkiem co miesiąc powinny być odprowadzane na konto ZUS, a następnie pracodawca ma obowiązek rozliczyć się z nich w formularzu PIT-11.Dochody te powinny zostać wykazane przez stażystę jako przychody pochodzące z innych źródeł i ujęte jako przychód wraz ze wszystkimi dochodami w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-37.

Niestety, ponieważ w związku z odbywanym stażem nie nawiązywany jest stosunek pracy i dalej zachowywany jest status bezrobotnego, nie można odliczyć takich kosztów na zasadach ryczałtu, ponieważ taka możliwość przysługuje podatnikom tylko w przypadku nawiązania stosunku pracy.

Podziel się tym artykułem: