Stawka podatku dochodowego od osób prawnych - zmiany w...
pixabay.com
mf.gov.pl

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych - zmiany w przepisach 2019

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Firmy mające osobowość prawną rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą CIT (z ang. corporate income tax), czyli podatku dochodowego od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód, czyli nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, a w pewnych wypadkach przychód (wszystkie pieniądze otrzymane przez podatnika).

Podatek dochodowy od osób prawnych nie dotyczy jedynie dochodów uzyskanych z rolnictwa, gospodarki leśnej i rolnej – w ich przypadku zastosowanie mają osobne podatki, odpowiednie dla każdej z tych kategorii. Dodatkowe kwestie z tym związane reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

  

Podatek dochodowy od osób prawnych – zmiany stawek w 2019 roku

W 2019 obowiązywać będą nowe, zmienione stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Wynoszą one:

19% - jest to podstawa opodatkowania na zasadach ogólnych, a także podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Polski oraz podatek od dywidend i innych przychodów z udziałów;

9% - podstawa opodatkowania w przypadku małych podatników i podatników rozpoczynających działalność (w roku podatkowym rozpoczęcia działalności). Zastąpiła ona obowiązującą do 1 stycznia 2019 r. stawkę, wynoszącą 15%.

  

Kto skorzysta z nowej stawki CIT?

Mali podatnicy wspomniani w nowelizacji ustawy, oznaczają tych podatników, których przychody w danym roku podatkowym nie przekroczyły 1,2 mln euro brutto (odpowiednika tej kwoty w złotówkach). Poprzednio pod uwagę brano tylko przychody z minionego roku, obecnie wliczane będą przychody z poprzedniego, jak i bieżącego roku i podatnik może korzystać z niższej stawki tylko do momentu przekroczenia wspomnianej kwoty przychodów w roku bieżącym.

Stawka 9% dotyczy także podatników rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy nie muszą mieć statusu małego podatnika.

 

Wykluczenia – komu nie przysługuje 9% CIT

Obniżonej stawki nie można zastosować do dochodów z zysków kapitałowych – są one rozliczane wyłącznie stawką 19%. 

Na niższy podatek dochodowy od osób prawnych nie będą też mogli liczyć podatnicy, którzy:

- zostali utworzeni w wyniku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową,

- zostali utworzeni w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej,

- zostali utworzeni w wyniku podziału,

- spółki dzielone,

- do których wniesiono na poczet kapitału wkład niepieniężny, czyli aport,

- zostali utworzeni przez podmioty wnoszące tytułem aportu na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te podmioty w wyniku likwidacji innych podatników, jeśli te podmioty posiadały udziały likwidowanych podatników;

- którzy wnieśli tytułem aportu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału, prowadzone przez siebie wcześniej przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa lub składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej 10 000 euro,

- którzy wnieśli tytułem aportu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału, składniki majątku uzyskane przez nich w wyniku likwidacji innych podatników, jeśli posiadali udziały innych likwidowanych podatników.

 

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

 

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT Pro 2018/2019 już dziś

 

Autor artykułu: Beata Michoń

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak obliczyć ulgę mieszkaniową 2022? Ekspert odpowiada!