Start-up też skorzysta z przywilejów dla małego...
http://sxc.hu/
Tax Care

Start-up też skorzysta z przywilejów dla małego podatnika

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Do ustalenia uprzywilejowanego statusu potrzebna jest informacja o wysokości osiągniętego przez przedsiębiorcę w ciągu roku obrotu.

Za małego podatnika uznaje się przedsiębiorcę, u którego wartość przychodu ze sprzedaży w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczyła równowartości w złotych 1 200 000 euro, z zaokrągleniem do  1 000 zł. Limit uprawniający do korzystania ze statutu małego podatnika w 2013 r. wynosi 4 922 000 zł. Zainteresowani uzyskaniem statutu w 2014 r. natomiast, powinni śledzić jesienne kursy walutowe. Przeliczenia kwoty euro w celu ustalenia statusu małego podatnika bowiem, dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego.

Minimalny okres wykonywania działalności

Co ważne, wymóg odpowiedniej wielkości sprzedaży, ponieważ odwołuje się do obrotów z roku poprzedniego,  dotyczy przedsiębiorców kontynuujących działalność gospodarczą. Nie można zatem statutu małego podatnika uzyskać w pierwszym roku prowadzenia działalności. Ustawa o podatku od towarów i usług dopuszcza jednak, aby przedsiębiorca w pierwszym roku wykonywania działalności funkcjonował tak, jak mały podatnik. Może bowiem za formę rozliczenia podatku VAT wybrać metodę kasową, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy obowiązującego limitu, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej.

Drugi wymóg dla pośredników finansowych

Limit pozwalający zaliczyć przedsiębiorcę do grona małych podatników został inaczej określony dla maklerów, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów oraz zleceniobiorców i innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze. W ich przypadku wartość otrzymywanych prowizji (wraz z kwotą podatku) nie może w poprzednim roku podatkowym wynieść więcej niż równowartość 45 000 euro. W br. jest to 185 000 zł. Tak samo, jak przy ustalaniu limitu wysokości dokonanej sprzedaży, przeliczenia dokonuje się po kursie z pierwszego roboczego dnia października poprzedniego roku podatkowego.

Korzyści po uzyskaniu statutu

Spełnienie warunków zakwalifikowania się do grona małych podatników na potrzeby VAT otwiera przedsiębiorcy drogę do kilku podatkowych przywilejów. Chodzi tu między innymi o możliwość rozliczania się z podatku VAT dopiero po otrzymaniu płatności od kontrahenta (metoda kasowa), kwartalne rozliczenia VAT-u oraz kwartalne naliczanie zaliczek na podatek dochodowy, a także prawo do jednorazowego zaliczania całej wartości zakupionych środków trwałych w koszty uzyskania przychodu miesiąca wprowadzenia owych składników do ewidencji. Szczególnie korzystne mogą one okazać się dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność na dość małą skalę – mało kupują i wystawiają małą ilość faktur.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Żaneta Rowińska, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

Loading Comments
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Start-upy mogą liczyć na preferencje podatkowe