Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Sprzedaż internetowa pod wzmożoną kontrolą fiskusa
Redakcja
http://sxc.hu/

Sprzedaż internetowa pod wzmożoną kontrolą fiskusa

Podziel się tym artykułem:   

Osoby prowadzące sprzedaż w internecie grożą wysokie sankcje, w związku ze wzmożoną od kilku dni kontrolą fiskusa. Pracodawcy RP podkreślają, że przyczyną powstawania kosztownych kar wymierzonych w osoby sprzedające przez internet, są najczęściej niejasne i skomplikowane przepisy.

Osoby handlujące w sieci, które nie znają szczegółowych przepisów podatkowych związanych z tymi czynnościami, mogą ponieść z tego powodu poważne konsekwencje.
Zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest zbycie rzeczy przed upływem sześciu miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nabywca stał się właścicielem danej rzeczy. Zasada ta dotyczy sytuacji, w których odpłatne zbycie nie następuje w drodze wykonywania działalności gospodarczej.

 

Internetowi sprzedawcy często nie wiedzą, że dokonywane przez nich transakcje warunkują przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przez to, że zostały sformułowane bardzo ogólnie, fiskus może interpretować je w niekorzystny sposób zarówno dla sprzedających, jak i dla nabywających dany towar.

 

W myśl ustawy, kupujący, który zapłaci za zakup przedmiotu więcej niż 1 000 zł, jest zobowiązany zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc. Ponadto, w przypadku, kiedy fiskus stwierdzi, że dana działalność ma charakter zorganizowany i ciągły, powstaje obowiązek dokonania rejestracji w Ewidencji Działalności Gospodarczej.

 

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, jak i ustawą o VAT, dokonywanie sprzedaży w sposób zorganizowany oraz wskazujący na zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy musi być opodatkowane podatkiem VAT.     

Podziel się tym artykułem: