Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Spóźniony PIT? Podatnikowi pomoże czynny żal
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Spóźniony PIT? Podatnikowi pomoże czynny żal

PIT złożony w urzędzie skarbowym po upływie wymaganego terminu jest zagrożony karą grzywny. Jednak spóźnialski podatnik może uniknąć tej przykrości, jeśli odpowiednio szybko skorzysta z tzw. czynnego żalu.

Czynny żal ma swoje uzasadnienie w §1 art. 16 Skarbowego Kodeksu Karnego, który brzmi następująco:


„Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.”
Kodeks przewiduje więc możliwość opieszałości podatników przy składaniu zeznań rocznych. Kary za nierozliczenie czy matactwo finansowe mogą sięgać, w zależności od rozmiaru przestępstwa, nawet kilku milionów złotych. Warto poznać procedurę składania czynnego żalu, aby móc uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji przy przeoczeniu terminu złożenia zeznania.


Procedura składania czynnego żalu


Złożenie zawiadomienia w formie pisemnej lub ustnej do protokołu musi nastąpić zanim urzędnicy odnotują nieprawidłowość w zeznaniu. Zawiadomienie musi zawierać konkretną odpowiedź na trzy pytania: Kto zgłasza? Jaki jest czyn, którego dotyczy zgłoszenie? Jakie są istotne okoliczności popełnienia czynu zabronionego?
 

Zawiadomienie nie musi zawierać tłumaczenia odnośnie przyczyn popełnienia czynu. Podatnicy często tłumaczą w czynnym żalu, że powodem jest choroba albo roztargnienie, nie mając świadomości, że powód jest dla urzędu zupełnie nieistotny i nie jest brany pod uwagę.
Podatnik jest zobowiązany przedłożyć urzędowi wszelkie dokumenty niezbędne do poświadczenia o popełnionym czynie. Musi również zgodnie ze wskazówkami urzędników uzupełniać braki i wyjaśniać zaistniałe niejasności. Bez zadbania o uregulowanie wymaganych dokumentów czynny żal nie zostanie rozpatrzony.


Opłacenie należności podatkowych powinno odbyć się w terminie wyznaczonym przez urząd skarbowy. Zdarza się, że niektórzy podatnicy opłacają go, nie czekając na informacje z urzędu, co oszczędza im czasu. Wcześniejszy termin opłacenia zaległego podatku nie ma jednak wpływu na skutek czynnego żalu.


Czynny żal a korekta zeznania


W przypadku korekty złożonego już zeznania nie ma konieczności informowania urzędu skarbowego o popełnionym błędzie. Dokument korekty samoistnie spełnia taką funkcję.


Podatnik.info 

Loading Comments