Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Sposób na deficyt budżetowy? Urzędnicy będą...
http://sxc.hu/

Sposób na deficyt budżetowy? Urzędnicy będą odpowiadać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

W sobotę 11 lutego 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nowe przepisy ułatwią karanie niekompetentnych urzędników. Faktyczna odpowiedzialność pracowników administracji powinna pozytywnie wpłynąć na efektywność dysponowania środkami publicznymi.

Urzędnicy będą musieli racjonalnie gospodarować publicznymi pieniędzmi

Nowe regulacje należy ocenić jako korzystne. - Możliwość ukarania osób rzeczywiście odpowiedzialnych za naruszenia przy wydatkowaniu środków publicznych wymusza na urzędnikach dyscyplinę. Do tej pory winne osoby rzadko ponosiły odpowiedzialność. W połączeniu z wchodzącym niedługo w życie obowiązkiem prowadzenia metryki dla każdej sprawy, nowe zasady odpowiedzialności zmierzają do zwiększenia skuteczności i transparentności administracji oraz racjonalności wydatków – twierdzą przedstawiciele Pracodawców RP.

Nowelizacja rozszerza i precyzuje zasady odpowiedzialności urzędników oraz osób, którym powierzono zadania związane z wydatkowaniem środków publicznych. Uzupełniono katalog czynów, które stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wprowadzono precyzyjne przepisy w kwestii naruszeń związanych z zamówieniami publicznymi.

W pierwszej kolejności odpowiedzialność ponosi kierownik organu

- Za złamanie dyscypliny finansów publicznych odpowie kierownik jednostki sektora finansów publicznych, jeśli nie wykonał należycie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej i w rezultacie doszło np. do uszczuplenia wpływów danej jednostki sektora finansów publicznych czy niewykonania w terminie jej zobowiązań – wyjaśniają przedstawiciele Pracodawców RP podkreślając, że nowelizacja umożliwia pociągnięcie do odpowiedzialności również osób nie będących pracownikami jednostki sektora finansów publicznych, którym na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych powierzono przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Do tej pory odpowiedzialność ponosił tylko kierownik zamawiającego, który najczęściej nie bierze udziału w czynnościach.

Urzędnik może stracić 25 proc. wynagrodzenia

Zmieni się także wysokość kary finansowej, która grozi urzędnikom. Obniżono jej wysokość minimalną – zamiast miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansowej, będzie to ¼ wynagrodzenia. To ma zachęcić komisje orzekające do częstszego stosowania tego typu kar. Winny może być ukarany również zakazem pełnienia funkcji związanej z dysponowaniem środkami publicznymi, upomnieniem lub naganą.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Zainteresuje cię także