Sponsoring – dobre rozwiązanie na niższy podatek
http://sxc.hu/
Tax Care

Sponsoring – dobre rozwiązanie na niższy podatek

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W ramach specjalnej akcji Tax Time podpowiadamy, co mogą jeszcze zrobić podatnicy przed końcem roku, aby zmniejszyć swoje zobowiązania na rzecz fiskusa. Dziś pod uwagę wzięliśmy sponsoring - alternatywę dla osób, które chcą wesprzeć innych i przy okazji obniżyć swój podatek. Sponsoring  jest jednak rozwiązaniem tylko dla przedsiębiorców. Osoba uzyskująca przychody np. ze stosunku pracy nie obniży w ten sposób ani kosztów uzyskania przychodu, ani podstawy opodatkowania, czyli dochodu.

Na obniżenie podatku pozwala nawet kilka tysięcy złotych przekazane przez firmy lokalnemu klubowi sportowemu, gminnemu centrum kultury czy dziecięcemu zespołowi tanecznemu. Z drugiej strony umowa sponsoringu daje przedsiębiorcy możliwość lepszej rozpoznawalności na rynku poprzez chociażby upowszechnienia nazwy firmy, jej logo. 

Umowa sponsoringu to umowa nienazwana, zawierana w ramach zasady swobody umów. Jest to umowa zobowiązująca, dwustronna. Oznacza to, że obie strony są zobowiązane do świadczenia i jednocześnie uprawnione do otrzymania świadczenia wzajemnego z drugiej strony. Sponsor zobowiązuje się do finansowania działalności realizowanej przez sponsorowanego (wsparcie może przybrać formę rzeczową lub pieniężną). Sponsorowany natomiast przyjmuje po swojej stronie zobowiązanie do rozpowszechniania informacji o sponsorze i otrzymanym finansowaniu. Jest to rodzaj usługi reklamowej, co sprzyja umacnianiu dobrego wizerunku sponsora, zapoznaje szerszy krąg odbiorców z nazwą lub nawet ofertą firmy. Może to nastąpić np. poprzez umieszczenie logo sponsora na koszulkach zawodników i na boisku, na biletach czy plakatach zapowiadających mecz sponsorowanego klubu sportowego albo koncert zespołu muzycznego.

Ważne jest, by w umowie dokładnie określić nie tylko sam rodzaj wsparcia i jego wartość, ale także do jakich świadczeń i w jakim okresie będzie zobowiązany sponsorowany. Trzeba wskazać w szczególności, w jaki sposób sponsorowany będzie reklamował sponsorowanego (np. gdzie zamieści jego logo, nazwę, ile razy). Jeśli sponsor udziela pomocy rzeczowej świadczone w zamian usługi reklamowe powinny przyjąć tę samą wartość. Inaczej nadwyżka, jaka pojawi się u jednej ze stron będzie stanowiła nieodpłatne świadczenie, które trzeba będzie oddzielnie opodatkować.

Do zmniejszenia nie tylko PIT

Jakie więc korzyści podatkowe przynosi sponsorowi przyjęcie na siebie takiej funkcji? Po pierwsze, obniży podatek dochodowy. Wartość „nabytego” świadczenia w ramach umowy sponsoringu stanowi bowiem koszt uzyskania przychodu. Przyjmując, że sponsor opodatkowany 19% podatkiem liniowym udziela wsparcia finansowego przekazując na rzecz dziecięcego zespołu muzycznego kwotę 4 tys. zł, otrzymując jednocześnie określone w umowie usługi reklamowe wycenione na tę samą kwotę, to przekazana w ten sposób kwota obniży podstawę opodatkowania przedsiębiorcy. W efekcie jego zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego będzie niższe o 760 zł. Jeżeli natomiast zespół byłby podatnikiem VAT i wystawiona faktura na kwotę 4 tys. zł brutto zawierałaby w sobie 748 zł VAT-u, to w takim przypadku zaliczeniu w koszty  podlegałaby kwota netto czyli 3 252 zł. Oznacza to, że firma zmniejszyłaby podatek dochodowy do zapłaty o 618 zł.

Po drugie, przy opodatkowaniu VAT-em sponsor będzie miał prawo do odliczenia VAT-u z otrzymanej faktury za usługi reklamowe (sponsoringowe) – jeżeli sponsorowany jest podatnikiem VAT. W efekcie jego łączne zobowiązanie z tytułu PIT-u i VAT-u będzie niższe o 1 366 zł. Oznacza to, że efektywny ciężar sponsoringu wyniesie nie 4 000 zł, a 2 634 zł.

Barter z VAT-em z obu stron

W przypadku przekazania świadczenia rzeczowego, czy np. usługi sytuacja będzie wyglądała podobnie, z tą różnicą, że transakcja będzie opodatkowana VAT-em z obu stron (przy założeniu, że obie strony są podatnikami VAT). W takiej sytuacji VAT naliczyć musi także przedsiębiorca, który występuje w roli sponsora. Jeżeli więc zamiast pieniędzy przekazane w ramach umowy sponsoringu zostałyby zakupione wcześniej stroje dla zawodników czy zespołu o wartości brutto 4 tys. zł, to na etapie zakupu przedsiębiorca odliczyłby VAT zapłacony w ich cenie, czyli 748 zł. Dokonując jednak przekazania przedsiębiorca musiałby naliczyć VAT od kwoty netto, co w efekcie dałoby efekt wyzerowania (4 000 – 23% = 3 252; 3 252 + 23 % = 4 000). Odliczenia dokona następnie także z faktury wystawionej przez sponsorowanego (jeżeli ten jest podatnikiem VAT). Efekt po stronie VAT-u będzie więc taki sam, jak przy wsparciu finansowym. Taka sama korzyść pojawi się także po stronie podatku dochodowego. W takiej sytuacji bowiem najpierw koszt zakupu strojów będzie stanowił koszt uzyskania przychodu, następnie wartość „sprzedanych” w ramach sponsoringu strojów trzeba będzie uwzględnić w przychodzie i opodatkować. W ramach samego sponsoringu nie wystąpi więc tylko obniżenie podstawy (poprzez koszt nabycia usługi reklamowej od sponsorowanego), ale także dochód do opodatkowania. 


Katarzyna Rola – Stężycka, Tax Care
Taxcare.pl

Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatkowe oszczędności na koniec roku – leasing i sponsoring