Spółka z o.o. - nowy wspólnik a opodatkowanie w PIT...
FreeImages
Podatnik.Info

Spółka z o.o. - nowy wspólnik a opodatkowanie w PIT 2018/2019

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 

Pamiętaj o tym, że deklarację możesz złożyć osobiście, listownie lub przez internet – np. przez program PIT 2018.

 

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. nowemu wspólnikowi

Sprzedaż udziałów spółki to jeden z podstawowych sposobów na oddanie udziałów nowej osobie. Jeśli chcesz wprowadzić nową osobę do firmy i zdecydujesz się jej sprzedać część swoich udziałów, doprowadzasz do tak zwanego odpłatnego zbycia, które podlega opodatkowaniu.

 

Co do zasady, dotyczy to dochodu, który stanowi sumę pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów i kosztem uzyskania przychodów. Stawka podatku jest ustalona w wysokości 19%. Jej wysokość będzie zależeć od sposobu objęcia udziałów w firmie i kosztów, jakie zostały poniesione.

 

Warto wspomnieć też o opodatkowaniu PCC, które dotyczy sprzedaży praw majątkowych. Zgodnie z ustawą, jego stawka wynosi 1%. Jednak nie musisz się o to martwić, jeśli sprzedajesz swoje udziały. Obowiązek zapłaty podatku PCC spoczywa na kupującym.

 

Podwyższenie kapitału zakładowego przez dołączenie nowego wspólnika

Nowy wspólnik może dołączyć do spółki również poprzez zwiększenie ilości udziałów w spółce, co umożliwia odsprzedaż nowo wygenerowanych akcji. Powoduje to konieczność zmiany umowy przedsiębiorstwa (punktu dotyczącego określenia kapitału zakładowego spółki z o.o.). Ten rodzaj czynności podlega właściwemu opodatkowaniu. Jego wysokość oblicza się podczas wniesienia lub podwyższenia wkładów do działalności, zgodnie z wartością wkładów powiększających wartość firmy. Obecne przepisy prawa, mówią o konieczności zapłaty 0,5% podatku od umowy spółki.

 

Nie musisz się jednak martwić o środki, które wpłynęły do kapitału zakładowego, funduszu udziałowego czy założycielskiego. Nie zalicza się ich do przychodów. Rozliczając PIT 2019 m.in. przez program PIT 2018, nie musisz uwzględniać tych środków w uzyskanych przychodach.

 

Dopłata za udziały spółki a konieczność zapłaty podatku

Dopłata za udziały spółki to jedna z możliwości dofinansowania przedsiębiorstwa. Według ustawy, akcje w spółce z o.o. nie powinny być obejmowanej po cenie poniżej nominalnej wartości. Jeśli akcje są obejmowane powyżej wartości nominalnej, to nadwyżka trafia do kapitału zapasowego firmy.

 

Warto wiedzieć, że w tym wypadku, nadpłata za udziały nie powoduje obowiązku poniesienia podatku, ponieważ nie dochodzi do zmiany umowy firmy. Jak widzisz, możliwość dołączenia nowego wspólnika do spółki może pociągnąć do wielu obowiązków podatkowych, w zależności od formy objęcia udziałów.

 

Program PIT 2018 – rozlicz podatek ze spółki z o.o.

Nie chcesz popełnić błędu przy rozliczeniu podatku ze spółki z o.o.? Program PIT 2018 umożliwi Ci szybkie i poprawne rozliczenie zeznania podatkowego. Aplikacja sprawdzi poprawność wypełnionych pól i pokieruje Cię poprzez szczególne etapy wypełniania deklaracji. Następnie otrzymasz UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które będzie Twoją gwarancją poprawnego złożenia PIT w urzędzie skarbowym.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Załączniki do PIT-37 i PIT-36 za 2019 − zobacz, o czym musisz pamiętać!