Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
sondaż 24 głosów
4%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

1 głosów
83%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

20 głosów
13%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

3 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Spada liczba tymczasowych aresztowań
KS
http://sxc.hu/

Spada liczba tymczasowych aresztowań

Podziel się tym artykułem:   

Zmniejszeniu ulega liczba wniosków składanych przez prokuratorów dotyczących zastosowania tymczasowego aresztowania.

Tymczasowy areszt należy stosować tylko w ostateczności

Tymczasowe aresztowanie jest najbardziej dotkliwym środkiem zapobiegawczym, dlatego niezwykle ważne jest to, by zachować szczególną ostrożność w przypadku wnioskowania o nie – przypominają eksperci Pracodawców RP. W wielu przypadkach tymczasowe aresztowania wywołały bardzo negatywne skutki nie tylko dla przedsiębiorców, lecz także dla zatrudnionych przez nich osób.

Coraz więcej wyroków zapada bez przeprowadzania procesu

Z zadowoleniem przyjmujemy także informację dotyczącą częstszego niż w 2010 r. korzystania z instytucji skazania bez przeprowadzenia rozprawy oraz instytucji dobrowolnego poddania się karze – mówią eksperci Pracodawców RP. Korzystanie z zagwarantowanych przez Kodeks postępowania karnego mechanizmów w tym zakresie usprawnia proces i przyczynia się do rozstrzygania sprawy bez zbędnej zwłoki. Na rezultaty trzeba będzie jednak trochę poczekać.

Postępowanie sądowe trwa zbyt długo

O nadmiernej długości postępowań świadczyć może liczba skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Według sprawozdania z działalności prokuratury, w 2011 r. takich skarg było o 30 więcej niż w 2010 r., co nie świadczy dobrze o działaniach prokuratury i sądownictwa. – Liczymy na to, że działania prokuratury i sądownictwa z roku na rok zmierzać będą w kierunku usprawnienia postępowań karnych. Organy śledcze i sądownicze powinny dążyć do tego, by skuteczniej zapewniać realizację praw przysługujących podejrzanym lub oskarżonym – dodają eksperci Pracodawców RP.

 

 

Źródło: Pracodawcy RP

Podziel się tym artykułem:   
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl