Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika
Spada liczba tymczasowych aresztowań
KS
http://sxc.hu/

Spada liczba tymczasowych aresztowań

Podziel się tym artykułem:   

Zmniejszeniu ulega liczba wniosków składanych przez prokuratorów dotyczących zastosowania tymczasowego aresztowania.

Tymczasowy areszt należy stosować tylko w ostateczności

Tymczasowe aresztowanie jest najbardziej dotkliwym środkiem zapobiegawczym, dlatego niezwykle ważne jest to, by zachować szczególną ostrożność w przypadku wnioskowania o nie – przypominają eksperci Pracodawców RP. W wielu przypadkach tymczasowe aresztowania wywołały bardzo negatywne skutki nie tylko dla przedsiębiorców, lecz także dla zatrudnionych przez nich osób.

Coraz więcej wyroków zapada bez przeprowadzania procesu

Z zadowoleniem przyjmujemy także informację dotyczącą częstszego niż w 2010 r. korzystania z instytucji skazania bez przeprowadzenia rozprawy oraz instytucji dobrowolnego poddania się karze – mówią eksperci Pracodawców RP. Korzystanie z zagwarantowanych przez Kodeks postępowania karnego mechanizmów w tym zakresie usprawnia proces i przyczynia się do rozstrzygania sprawy bez zbędnej zwłoki. Na rezultaty trzeba będzie jednak trochę poczekać.

Postępowanie sądowe trwa zbyt długo

O nadmiernej długości postępowań świadczyć może liczba skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Według sprawozdania z działalności prokuratury, w 2011 r. takich skarg było o 30 więcej niż w 2010 r., co nie świadczy dobrze o działaniach prokuratury i sądownictwa. – Liczymy na to, że działania prokuratury i sądownictwa z roku na rok zmierzać będą w kierunku usprawnienia postępowań karnych. Organy śledcze i sądownicze powinny dążyć do tego, by skuteczniej zapewniać realizację praw przysługujących podejrzanym lub oskarżonym – dodają eksperci Pracodawców RP.

 

 

Źródło: Pracodawcy RP

Podziel się tym artykułem: