Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Spada liczba tymczasowych aresztowań
http://sxc.hu/

Spada liczba tymczasowych aresztowań

Zmniejszeniu ulega liczba wniosków składanych przez prokuratorów dotyczących zastosowania tymczasowego aresztowania.

Tymczasowy areszt należy stosować tylko w ostateczności

Tymczasowe aresztowanie jest najbardziej dotkliwym środkiem zapobiegawczym, dlatego niezwykle ważne jest to, by zachować szczególną ostrożność w przypadku wnioskowania o nie – przypominają eksperci Pracodawców RP. W wielu przypadkach tymczasowe aresztowania wywołały bardzo negatywne skutki nie tylko dla przedsiębiorców, lecz także dla zatrudnionych przez nich osób.

Coraz więcej wyroków zapada bez przeprowadzania procesu

Z zadowoleniem przyjmujemy także informację dotyczącą częstszego niż w 2010 r. korzystania z instytucji skazania bez przeprowadzenia rozprawy oraz instytucji dobrowolnego poddania się karze – mówią eksperci Pracodawców RP. Korzystanie z zagwarantowanych przez Kodeks postępowania karnego mechanizmów w tym zakresie usprawnia proces i przyczynia się do rozstrzygania sprawy bez zbędnej zwłoki. Na rezultaty trzeba będzie jednak trochę poczekać.

Postępowanie sądowe trwa zbyt długo

O nadmiernej długości postępowań świadczyć może liczba skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Według sprawozdania z działalności prokuratury, w 2011 r. takich skarg było o 30 więcej niż w 2010 r., co nie świadczy dobrze o działaniach prokuratury i sądownictwa. – Liczymy na to, że działania prokuratury i sądownictwa z roku na rok zmierzać będą w kierunku usprawnienia postępowań karnych. Organy śledcze i sądownicze powinny dążyć do tego, by skuteczniej zapewniać realizację praw przysługujących podejrzanym lub oskarżonym – dodają eksperci Pracodawców RP.

 

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Zainteresuje cię także