Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Spada liczba osób otrzymujących dotacje na założenie...
http://sxc.hu/

Spada liczba osób otrzymujących dotacje na założenie firmy

Redukcja funduszy na aktywne formy walki z bezrobociem może mieć konsekwencje również dla tych osób, które chciałyby założyć własną firmę. Zmniejszenie środków odprowadzanych na rachunek Funduszu Pracy może przyczynić się do zahamowania przedsiębiorczości Polaków, a ponadto spowodować wzrost stopy bezrobocia, która według prognoz w lutym może wynieść ponad 13 proc.

Przypomnijmy, że decyzją rządu w minionym roku na aktywne formy promocji zatrudnienia zostało przekazane 3,2 mld zł. W budżecie na 2012 r. co prawda przewidziano na ten cel 3,4 mld zł, niemniej jednak w porównaniu z 2010 r. jest to drastyczna obniżka - o ponad połowę.

Liczba osób otrzymujących dotację spadła o 70 proc.

Wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie biznesu, która może wynosić nawet 20 tys. zł, stanowi dla wielu bezrobotnych szansę na rozwój zawodowy, a ponadto umożliwia tworzenie miejsc pracy, przez co wpływa pozytywnie na gospodarkę. W ubiegłym roku tylko ok. 25 tys. osób uzyskało takie dofinansowanie z urzędów pracy (w zestawieniu z rokiem 2010 było to aż o 70 proc. mniej). Również w tym roku urzędy pracy mają mniej pieniędzy, więc wielu zainteresowanych po prostu nie uzyska grantu. Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest skutecznym instrumentem walki z bezrobociem. Wystarczy wskazać, że ok. 80. firm, które uzyskały dotacje, utrzymuje się na rynku dłużej niż rok i z powodzeniem znajduje popyt na swoje usługi.

Polacy marzą o prowadzeniu własnej działalności

Redukcja środków na aktywizację ograniczy rozwój przedsiębiorczości w naszym kraju i zniechęci bezrobotnych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, co będzie miało dramatyczne skutki w kontekście nadchodzącego spowolnienia. Warto podkreślić, że - jak wynika z badań „Przedsiębiorczość w Europie i poza nią” - jesteśmy w czołówce krajów chcących prowadzić własny biznes. Prawie co drugi Polak (49 proc.) marzy o założeniu firmy, duch przedsiębiorczości jest u nas większy niż w całej Unii, gdzie średnia wynosi 45 proc. Teraz ze względu na ograniczenie funduszy na dotacje, prawdopodobnie prowadzenie działalności nie będzie już tak popularne.

Wzrośnie wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Tymczasem zamiast zwiększyć środki przekazywane na promocję zatrudnienia, rząd rezerwuje więcej pieniędzy na zasiłki dla bezrobotnych (w tym roku będzie to 700 mln zł więcej). Taka polityka rynku pracy wydaje się nieracjonalna, bowiem ważniejsza jest przecież pomoc umożliwiająca powrót na rynek pracy niż krótkotrwałe wsparcie finansowe w wysokości ok. 700 zł miesięcznie.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments