Słabnie presja inflacyjna
http://sxc.hu/
BIEC

Słabnie presja inflacyjna

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Był to czwarty kolejny miesiąc obniżania się wartości WPI, co może sugerować, że lipcowy wzrost inflacji nie przerodzi się w trwałą tendencję. Równie prawdopodobny jednak jest również wariant, że prognozowany spadek inflacji będzie miał charakter krótkookresowy. Pomimo wrześniowego spadku wskaźnika jego poziom ciągle nieznacznie jest powyżej swego ostatniego lokalnego minimum. We wrześniu spośród jego dziewięciu składowych siedem działało w kierunku spadku inflacji adwie w kierunku jej wzrostu.

Czynnikiem, który w tym miesiącu w największym stopniu przyczynił się do spadku wskaźnika była obniżka kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. Dotyczyła ona zarówno kosztów pracowniczych jak i pozostałych kosztów działalności firm. Jednostkowe koszty pracy, które w przedsiębiorstwach stanowią 60%-70% ogólnych kosztów spadają od wiosny br. Szczególnie szybko przedsiębiorcy obniżali je w ostatnich miesiącach. Podobną tendencję obserwujemy w przypadku jednostkowego kosztu produkcji obejmującego poza kosztami pracy pozostałe kategorie takie jak koszty utrzymywania zapasów, zakupu materiałów i surowców do produkcji oraz ogólne koszty zarządcze. Ograniczanie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to warunek konieczny dla ożywienia gospodarczego i wyższej konkurencyjności. Proces ten w najbliższych miesiącach będzie najprawdopodobniej kontynuowany.

Jednym z elementów wpływających na koszty funkcjonowania firm są ceny transportu i magazynowania. Ostatnie dane na ich temat za czerwiec br. wskazują na niewielki spadek cen tego rodzaju usług w stosunku do miesiąca poprzedniego. Nie mniej jednak od początku roku ceny te wykazują tendencję do wzrostu i w ujęciu rocznym usługi tego rodzaju zdrożały o 3,6% a więc znacznie powyżej wskaźnika inflacji oraz wskaźnika cen producentów. Spośród poszczególnych kategorii usług świadczonych przedsiębiorcom, najszybciej w ostatnim czasie rosły ceny transportu samochodowego oraz ceny magazynowania.

Niewielkiemu ograniczeniu uległo tempo przyrostu długu skarbu państwa, choć poziom tego zadłużenia cały czas rośnie. Jego wolniejszy przyrost (ostatnie dane dostępne za czerwiec 2013r.) wynikał głównie z tego, że rząd już pod koniec ubiegłego roku sprzedawał papiery dłużne pod potrzeby tegorocznego budżetu.

Nieco wolniej w stosunku do tendencji obserwowanej w ostatnich miesiącach rosły ceny importu. W maju br. (ostatnie dostępne dane) nawet nieznacznie spadły w stosunku do kwietnia br. Od początku roku ceny importu podlegają dość znacznym zmianom, co odzwierciedla niestabilność kursu wymiany oraz cen na światowych rynkach.

Przedstawiciele przedsiębiorstw mieli nieco niższe niż przed miesiącem oczekiwania co do możliwości podnoszenia cen na oferowane wyroby. Od jesieni ubiegłego roku oczekiwania te podlegają bardzo silnym zmianom, co odzwierciedla warunki niepewności w jakich funkcjonują ostatnio przedsiębiorstwa. Najwyższą skłonność do obniżania cen wykazują przedstawiciele branż wytwarzających trwałe dobra konsumpcyjne, co świadczy o tym, że na razie popyt krajowy w gospodarce nie odradza się. Również wśród przedstawicieli przedsiębiorstw przetwarzających ropę naftową, wytwórców komputerów oraz pozostałego sprzętu elektronicznego przeważają opinie, że w najbliższych miesiącach ceny na oferowane przez nich produkty należy obniżać. Podobnego zdania są producenci maszyn i urządzeń, co wskazuje na słaby popyt inwestycyjny. Najsilniejsze, choć słabsze niż przed miesiącem oczekiwania wzrostu cen wyrażają przede wszystkim producenci żywności.

W sierpniu złoty umocnił się nieco w stosunku do dolara i euro, co w kolejnych danych pozytywnie odbije się na cenach importu i obniży obsługę długu skarbu państwa. W efekcie będzie to czynnik sprzyjający wolniejszemu wzrostowi cen.

Dwie składowe, które w tym miesiącu działały proinflacyjnie to zwiększone w stosunku do poprzednich miesięcy wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz wzrost zainteresowania kredytem konsumpcyjnym.

Zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów rośnie od dwóch miesięcy. Dotyczy to głównie kredytów hipotecznych, co sprzyja stopniowemu wzrostowi cen mieszkań. Znaczna przecena na rynku nieruchomości, jaka miała miejsce w ostatnim roku oraz niższe stopy procentowe przy łagodniejszej polityce kredytowej banków zachęcają do zakupu mieszkań.

W przedsiębiorstwach po raz pierwszy od ponad roku zwiększył się odsetek wykorzystania mocy produkcyjnych w sektorze przemysłowym. Obecnie wynosi on niewiele ponad 74%, czyli o jeden punkt procentowy więcej niż w końcu ub. roku. Wzrost ten z jednej strony odzwierciedla zwiększoną produkcję przemysłu, jaką odnotowano w lipcu, z drugiej zaś może być efektem wyzbycia się części środków trwałych zbędnych w okresie spowolnienia gospodarczego.


Maria Drozdowicz
www.biec.org 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Słabsza presja na wzrost cen