Składki na ubezpieczenie z tytułu wykonywanego zawodu...
http://sxc.hu/
Tax Care

Składki na ubezpieczenie z tytułu wykonywanego zawodu zmniejszą podatek

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ustawodawca nie wymienia składek na ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodu. Ponieważ służą one zabezpieczeniu i zachowaniu źródła przychodów, przedsiębiorca zalicza je do kosztów podatkowych.

Doradcy podatkowi, lekarze – składki OC w koszty podatkowe

Obowiązkowi wykupienia polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu wykonywania zawodu podlegają takie grupy zawodów, jak doradcy podatkowi, przedsiębiorcy wykonujący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, rzeczoznawcy majątkowi, notariusze, zarządcy nieruchomości, architekci i inżynierowie budownictwa oraz lekarze wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną lub specjalistyczną praktykę lekarską. W ich przypadku wydatek poniesiony na wykup polisy ubezpieczeniowej OC jest niewątpliwie związany z prowadzoną działalnością oraz ma na celu zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodu. Co za tym idzie, spełnia podstawową definicję kosztu, przez co podatnik może obniżyć w zeznaniu o jego wartość kwotę podatku dochodowego. Jedynym warunkiem jest dysponowanie należytym udokumentowaniem poniesienia wydatku na zakup polisy.

Na co dodatkowo warto zwrócić uwagę, wśród interpretacji organów podatkowych znaleźć można i takie, które wskazują, iż do kosztów uzyskanie przychodu zaliczone będę również i nieobowiązkowe polisy OC.

OC w zarządzie nie zabezpiecza przychodów

W przypadku wykupywania przez spółkę kapitałową polisy OC na rzecz członków zarządu, polisa dotyczy ubezpieczenia od szkód wynikających z prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji, czyli  zawierana jest w celu zabezpieczenia interesu majątkowego spółki przed doznaniem uszczerbku. O czym jednak warto pamiętać, tutaj ubezpieczenie nie jest obligatoryjne. W przeciwieństwie też do zasady rozliczania ubezpieczenia OC przedsiębiorców, zasady dotyczące w tym zakresie członków zarządu spółki kapitałowej uregulowane są w prawie - poniesiony przez nich wydatek na zakup polisy OC nie będzie zaliczony do kosztów uzyskania przychodu. Wynika to z zapisu, iż podatnik nie może zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na rzecz osób, które wchodzą w skład np. rad nadzorczych, czy komisji rewizyjnych. Organy podatkowe często za powód braku możliwości podatkowego rozliczenia takich kosztów uznają fakt, iż ubezpieczenie OC na rzecz członków zarządu chroni nie spółkę, a samego członka. Co za tym idzie nie ma na celu ochrony osiąganych przez spółkę przychodów. Stanowisko to zostało potwierdzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 27.07.2011r., sygn. akt I SA/Sz 535/11.

 

Katarzyna Miazek, Tax Care
Karolina Zawłocka, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

 

 

Loading Comments
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak podwyższyć koszty podatkowe za 2018? Co można odliczyć w PIT 2019?