Skarga pauliańska – sposób na nielojalnego dłużnika
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Skarga pauliańska – sposób na nielojalnego dłużnika

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Pokrzywdzenie wierzyciela i korzyść osoby trzeciej

Wierzyciel może skutecznie podważyć nieuczciwą czynność prawną dokonaną przez dłużnika z osobą trzecią, jeżeli spełnionych jest kilka warunków. Kluczową przesłanką przy kwestionowaniu nielojalnych działań dłużnika jest wykazanie, że efektem takiego zachowania jest pokrzywdzenie wierzyciela. Stan taki będzie miał miejsce, jeżeli wskutek czynności prawnej, dłużnik stał się niewypłacalny (tj. niezdolny do wywiązania się ze zobowiązania względem wierzyciela) całkowicie lub w większym stopniu, niż był przed jej dokonaniem. Jednocześnie, by zakwestionować czynność wierzyciela koniecznym jest, by osoba trzecia uzyskała, kosztem niezaspokojenia wierzyciela, korzyść majątkową.

Świadomość dłużnika

By skorzystać ze skargi pauliańskiej należy także wykazać, że dłużnik miał świadomość, iż godzi w interesy wierzyciela, a osoba trzecia, która otrzymała korzyść, wiedziała o tym lub z łatwością mogła się dowiedzieć.

Przyjmuje się, że jeżeli wskutek krzywdzącej wierzycieli czynności prawnej dłużnika, korzyść majątkową uzyskała osoba będąca w bliskich z nim stosunkach (lub będąca z nim w stałych stosunkach gospodarczych) domniemywa się, że wiedziała ona o nieuczciwych zamiarach dłużnika.

Jednocześnie warto wiedzieć, że prawo stoi po stronie wierzyciela, jeśli dłużnik dokonał na rzecz osoby trzeciej czynności bezpłatnej. Bowiem gdy dłużnik w chwili dokonywania darowizny był niewypłacalny lub stał się niewypłacalny wskutek dokonania darowizny, to domniemywa się, że działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Termin, pozwany oraz skutki skargi

Pokrzywdzony wierzyciel ma pięć lat na wystąpienie do sądu z pozwem przeciwko osobie trzeciej, o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną. Termin ten liczony jest od dnia dokonania kwestionowanej czynności. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy wierzyciel dowiedział się o dokonaniu czynności czy też o jej krzywdzącym go charakterze. Pokrzywdzeni wierzyciele nie powinni jednak odkładać obrony swych interesów na ostatnią chwilę. Termin na złożenie skargi nie podlega przywróceniu.

Jeżeli sąd uwzględni pozew przeciwko osobie trzeciej, wierzyciel będzie mógł prowadzić egzekucję należności swojego dłużnika także ze składników majątkowych należących do osoby trzeciej.

Należy jednocześnie podkreślić, że pokrzywdzony wierzyciel ma pierwszeństwo przed innymi wierzycielami osoby trzeciej w dochodzeniu zaspokojenia z przedmiotów majątkowych, których wyzbył się dłużnik.

Kancelaria Prawna Skarbiec

Loading Comments
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Połowa polskich firm ma problem z zatorami płatniczymi