Samorządy będą mogły wspierać przedsiębiorców ulgami
http://sxc.hu/
Tax Care

Samorządy będą mogły wspierać przedsiębiorców ulgami

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Po jego wejściu w życie samorządy będą mogły wspierać działających na ich terenie przedsiębiorców przez ulgi w podatku od nieruchomości czy środków transportu.


W sierpniu 2008 roku w życie weszło rozporządzenie Rady Ministrów, które ustalało warunki udzielania pomocy inwestycyjnej w postaci zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportu. Takiej pomocy mogły udzielać gminy przedsiębiorcom inwestującym na ich terenie.


Rozporządzenie wygasło w połowie ubiegłego roku, jednak jest już gotowe nowe, o nieco szerszym zakresie. Czeka jedynie na podpis premier Ewy Kopacz i na publikację.


Samorząd zdecyduje sam


Rozporządzenie nie narzuca samorządom obowiązku stosowania pomocy w postaci zwolnień podatkowych. Decyzję w tej sprawie samodzielnie będą np. rady gmin. Te raczej niechętnie stosują zwolnienia, co widać po wynikach działania poprzedniego rozporządzenia. Według uzasadnienia do projektu rozporządzenia, w latach 2008-2014 uchwały o pomocy publicznej podjęło 5,8% spośród wszystkich istniejących w kraju, ale faktycznej pomocy udzieliło zaledwie 2,8%, a jej kwota wyniosła 72 mln zł.


Nowe przepisy – podobnie jak zawarte w poprzednim rozporządzeniu – umożliwiają samorządom wprowadzenie ulg w postaci zwolnień z podatków od środków transportu oraz od nieruchomości. Taką ulgę mogą otrzymać inwestujący w grunty, aktywa trwałe (w tym budynki i budowle) oraz w wartości niematerialne i prawne.


Warunki korzystania z pomocy


Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z ulg, musi zgłosić taki zamiar do właściwego organu podatkowego, czyli do gminy, poza tym musi wnieść wkład finansowy w wysokości minimum 25% kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo po zakończeniu inwestycja musi pozostać w regionie przez 3 lata w przypadku małych i średnich firm oraz przez 5 lat w przypadku większych przedsiębiorstw oraz w efekcie osiągnąć wzrost zatrudnienia w stosunku do średniej z roku poprzedniego i nowe miejsca pracy utrzymać również przez 3 (w przypadku MSP) albo 5 lat.


O wysokości pomocy publicznej również będą mogły decydować samodzielnie gminy, o ile nie przekroczy ona zapisanych w rozporządzeniu poziomów, które wynikają z decyzji Komisji Europejskiej o tzw. intensywności pomocy publicznej. I tak na obszarach, dla których intensywność pomocy publiczne nie może przekroczyć 10%, maksymalny poziom regionalnej pomocy inwestycyjnej nie może przekroczyć 7,5 mln euro, zaś tam, gdzie intensywność pomocy publicznej może wynieść do 50%, kwota wsparcia może sięgnąć 37,5 mln euro. Przez intensywność pomocy rozumie się liczoną procentowo udział środków publicznych w ogólnej wartości przedsięwzięcia, zaś stopień intensywności zależy od poziomu rozwoju danego regionu. Wg danych ze strony Komisji Europejskiej, 50-proc. intensywność pomocy publicznej będzie dopuszczalna w województwach z tzw. ściany wschodniej, zaś w województwie wielkopolskim – już 25%.


Ulgi również dla sportu i na zabytki


Nowe rozporządzenie pozwala także wspomagać ulgami podatkowymi inwestycję w infrastrukturę sportową i rekreacyjną oraz lokalną, a także wydatki na kulturę oraz zabytki. W tym przypadku samorządy będą mogły nie tylko wspomagać inwestycje w budowę czy też renowację obiektów, ale także ich utrzymanie.


Marek Siudaj, Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Gmina będzie mogła zwolnić firmę z podatku