Sąd „mierzy” powierzchnię użytkową inaczej, niż...
sxc.hu
ASB Tax

Sąd „mierzy” powierzchnię użytkową inaczej, niż wymaga ustawa

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Jak z punktu widzenia prawa powinien wyglądać prawidłowy pomiar powierzchni użytkowej budynku? Wątpliwości w tej sprawie mają nawet sądy, które w swoich wyrokach, jako podstawy do wyliczenia kwoty podatku od nieruchomości, powołują się na niewłaściwe ustawy, wprowadzając tym podatników w błąd.

Poprawnie określona powierzchnia użytkowa

W swoim wyroku NSA podał, że do określenia wymiarów potrzebnych do wyliczenia kwoty podatku od nieruchomości, można z powodzeniem wykorzystać kartotekę budynku. Takie założenie nie jest jednak prawdziwe i stoi w sprzeczności z ustawą o podatku od nieruchomości. To właśnie w niej, w artykule 1a, w punkcie 5, można znaleźć precyzyjny sposób pomiaru powierzchni użytkowej. Mówi on, że jest to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach. Dodatkowo, w jej skład wchodzą również garaże podziemne, piwnice, sutereny oraz poddasza użytkowe. Nie zalicza się natomiast klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. - Organy podatkowe oraz sami podatnicy powinni kierować się przed wszystkim wytycznymi zawartymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Dlatego też nie można zgodzić się ze stanowiskiem sądu, który sugeruje, że powierzchnia użytkowa wyliczana według innych zasad może stanowić podstawę opodatkowania. Ustawa o podatku od nieruchomości ma tutaj głos rozstrzygający – wyjaśnia Piotr Kwaśny, ekspert z kancelarii podatkowej ASB Tax.

Sąd teoretycznie ma rację

W uzasadnieniu do wyroku można jednak przeczytać, że: „(…) żaden z wymienionych wyżej przepisów ustawy podatkowej nie przewiduje, że podstawą do opodatkowania będzie powierzchnia budynku ustalona każdorazowo i indywidualnie w drodze fizycznego pomiaru danego obiektu. Gdyby przyjąć tok rozumowania skarżącego ustawa podatkowa musiałaby przewidywać szczególne procedury o charakterze technicznym, nakazujące organom podatkowym czy tez innym uprawnionym podmiotom dokonywanie stosownych pomiarów.” Mimo, że stwierdzenie to jest prawdziwe to niestety jego praktyczne zastosowanie prowadzi do wniosków sprzecznych z ustawą. Prawdą jest, że nie określono w niej szczegółowych procedur pomiarowych, jednak opisano wyraźnie jak należy mierzyć powierzchnię użytkową – tłumaczy Piotr Kwaśny z ASB Tax.

Omawiany wyrok pokazuje, że organy podatkowe i sąd oceniły sprawę z perspektywy ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz uznały kartotekę ewidencyjną budynku jako rzeczywisty obraz sytuacji. Należy jednak pamiętać, że podstawą do określenia powierzchni użytkowej jest ustawa dotycząca podatku od nieruchomości (tj. ustawa o podatkach i opłatach lokalnych).

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Co z tym podatkiem od nieruchomości za garaż?