Rządowe plany gospodarcze
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Rządowe plany gospodarcze

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 

Rząd chce, aby plan rozwoju gospodarki opierał się na pięciu filarach: reindustrializacji, rozwoju innowacyjnych firm, kapitału dla rozwoju, ekspansji zagranicznej, zrównoważonego rozwoju społecznego i regionalnego.

Reindustrializacja ma wzmocnić gospodarkę. Rząd podkreśla, że przemysł jest źródłem komercyjnych wydatków na badania i rozwój oraz naturalnym środowiskiem innowacji, także dla firm sektora usługowego.

 

Rząd chce postawić także na rozwój innowacyjnych firm. Chodzi o pomoc przedsiębiorcom, aby małe firmy mogły stawać się średnimi, średnie dużymi, a duże osiągały zdolność do globalnej konkurencji. Zdaniem rządu można to osiągnąć poprzez eliminację regulacyjnych i biurokratycznych barier w codziennym funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw. Ułatwi to tworzenie innowacji przez firmy.

Kolejnym celem rządu będzie zrównoważony rozwój społeczny i regionalny. W ramach tego rząd będzie kładł nacisk na prowadzenie skutecznej polityki regionalnej na rzecz spójności, przeciwdziałanie powstawaniu obszarów wykluczenia oraz niwelowanie różnic w dostępie mieszkańców Polski do usług publicznych i rynku pracy.

 

Co planuje rząd?

Główne przedsięwzięcia realizowane przez ministra rozwoju we współpracy z ministrami w ramach „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” polegają na stworzeniu systemu inteligentnych zamówień publicznych (m.in. odejście od kryterium najniższej ceny, uwzględnianie kosztów eksploatacji, ułatwienia dla małych i średnich firm, promocja stabilnych miejsc pracy, preferowanie rzetelnych dostawców). Wdrożony będzie także program Start in Poland, którego celem będzie stworzenie warunków do rozwoju polskich start-upów. Rząd chce także zintegrować instytucje wspierania rozwoju i stworzyć na ich bazie Polski Fundusz Rozwoju SA. Rząd chce zwiększyć możliwości pozyskiwania przede wszystkim za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju – kapitału na inwestycje, oferowanego na preferencyjnych warunkach przez międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak np. Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych.

Częścią „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” ma być przygotowanie przez ministra rozwoju, we współpracy z innymi ministrami, kompleksowych rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponadto rząd chce wpierać ideę akcjonariatu pracowniczego.

Ministrowi: rozwoju i edukacji narodowej mają przygotować reformę szkolnictwa zawodowego, jak również podjąć działania na rzecz włączania przedstawicieli przemysłu w przygotowanie planu nauczania, a także poprawienia poziomu nauczania przedsiębiorczości i ekonomii w szkołach.


Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych 

 

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Uwaga: zmiany w CIT 2022. Sprawdź!