Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Rząd chce kompleksowo uregulować prowadzenie firmy
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Rząd chce kompleksowo uregulować prowadzenie firmy

Podziel się tym artykułem:   

Ministerstwo Gospodarki przygotowało założenia ustawy – Prawo działalności gospodarczej, która reguluje kwestie związane m.in. z przyjaznymi dla przedsiębiorców zasadami prowadzenia działalności gospodarczej, kontrolą u przedsiębiorcy i załatwianiem spraw związanych z prowadzeniem firmy.


Ustawa Prawo działalności gospodarczej będzie regulowała nie tylko zakładanie i prowadzenie firm polskich, ale także firm zagranicznych w naszym kraju.

Formy działalności gospodarczej

W myśl założeń ustawy – Prawo działalności gospodarczej, działalność ta może być wykonywana w formie:

  • spółki jednoosobowej,
  • spółki (jawnej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej, europejskiej),
  • oddziału przedsiębiorcy zagranicznego,
  • fundacji,
  • spółdzielni,
  • banku spółdzielczego,
  • SKOK.


Zasady prowadzenia firmy

Ustawa będzie określała katalog zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z nich będzie zasada, zgodnie z którą przedsiębiorca będzie mógł podejmować wszystkie działania, które nie są zabronione przez prawo. Ponadto w razie niemożliwych do usunięcia wątpliwości, interpretacje dla firmy nie będą mogły być rozstrzygane na niekorzyść przedsiębiorcy. Będzie za tym przemawiać wprowadzona zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy nie będą też narażeni na wzywanie do potwierdzenia dokumentami stanu faktycznego w sprawie, jeśli urząd może je pozyskać we własnym zakresie.

Pozostałe proponowane zmiany

Projekt założeń wydłuża możliwość zawieszenia prowadzenia firmy do 36 miesięcy. Urzędy będą podawały przedsiębiorcy termin załatwienia sprawy, który ma uwzględniać zarówno interes przedsiębiorcy, czas niezbędny do załatwienia sprawy, jak również interes publiczny.

Projekt przewiduje wprowadzenie mediacji w postępowaniu administracyjnym z zakresu działalności gospodarczej, z inicjatywy przedsiębiorcy lub urzędu, co ma skutkować szybszym rozstrzyganiem spraw.

Ograniczone będą przesłanki stosowania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej.

Kontrolę w firmie będzie można przeprowadzić po sporządzeniu analizy, jakich przedsiębiorców i w jakim obszarze ryzyko naruszania przepisów jest największe. Ma to ograniczyć zbędne i uciążliwe dla przedsiębiorców kontrole w firmach, w których wcześniejsze kontrole nie wykazały łamania przepisów.

Przedsiębiorcy będą mogli też zaskarżyć do sądu administracyjnego postanowienie organu kontrolnego o kontynuowaniu kontroli.

Z omawianego projektu powstanie teraz projekt ustawy – Prawo działalności gospodarczej, który trafi pod obrady rządu.


Kancelaria Prawna Skarbiec

Podziel się tym artykułem: