Gorące tematy
Czy maksymalna stawka podatku VAT zostanie ponownie przywrócona z 23%na 22%?
Wyniki sondażu: sondaż 109 głosów
6%

Tak w 2014 r., bo tak obiecał Minister Finansów Jacek Rostowski

6 głosów
77%

Nie, bo Jacek Rostowski kłamał i dziura budżetowa jest zbyt duża

84 głosów
17%

Nie mam zdania, bo fiskus i tak zabierze te pieniądze w formie innego podatku

19 głosów
Kalendarz podatnika
Rząd apeluje o zwalnianie urzędników
Redakcja
http://sxc.hu/

Rząd apeluje o zwalnianie urzędników

Podziel się tym artykułem:   

Ustawa o racjonalizacji zatrudnienia w administracji, zaskarżona przez prezydenta, nie może wejść w życie – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Projekt zakładał zwolnienie 10 proc. pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych.

Pomimo odrzucenia przez TK ustawy o racjonalizacji zatrudnień w administracji, rząd, na czele z premierem Donaldem Tuskiem nadal zachęcają urzędy państwowe do redukcji zatrudnienia na własną rękę.Treść ustawy, która miała dać podstawę do zwolnienia prawie 30 tys. urzędników, zdaniem sędziów jest niezgodna z konstytucją. Według TK, ustawodawca nie określił m.in. jasnych celów racjonalizacji. Skutkiem takich niedociągnięć, mogłaby być zbytnia arbitralność i swoboda w podejmowaniu decyzji o redukcji zatrudnienia. Sędziowie zaznaczyli, że nie istnieje żadne uzasadnienie finansowe tak dużych cięć. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze miały być bowiem przeznaczone na podwyżki dla pozostałych pracowników, a nie na wsparcie budżetu państwa.Cięcia etatów w ramach realizacji odrzuconego projektu ustawy nie objęłyby m.in. policji, straży pożarnej i granicznej, jak również jednostek organizacyjnych i prokuratur. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie oznacza jednak, że w najbliższych miesiącach część urzędników nie straci pracy. Najbardziej zagrożone grupy pracowników to emeryci i osoby pracujące na kontraktach terminowych.Przykładem wdrażania założeń racjonalizacji zatrudnienia przez rząd, może być plan, zgodnie z którym do końca września zwolnienia obejmą 100 osób, pracujących obecnie w resorcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Podziel się tym artykułem: