Rząd zwiększy deficyt w obronie kieszeni Polaków
http://sxc.hu/
MF, Kancelaria Premiera

Rząd zwiększy deficyt w obronie kieszeni Polaków

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Aby zapobiec tej przykrej konieczności, zmieniona musi zostać ustawa o finansach publicznych. Dzięki temu rząd będzie mógł zawiesić 50 procentowy próg ostrożnościowy i zwiększyć deficyt budżetowy o 16 mld zł. Za takim rozwiązaniem opowiedział się dziś Donald Tusk w wpisie zamieszczonym na portalu społecznościowym Twitter na profilu Kancelarii Premiera:

„Jestem zwolennikiem rozwiązania, aby w granicach rozsądku podnieść deficyt, zamiast uderzać po kieszeniach Polaków”. 

Natomiast przed kilkoma dniami Minister Finansów wyjaśnił przyczyny zwiększenia deficytu i konieczności zawieszenia progów ostrożnościowych:

- Kryzys strefy euro okazał się bardziej długotrwały niż się spodziewaliśmy. Wobec tego, na potrzeby ożywienia polskiej gospodarki, odgrywającej coraz bardziej kluczową rolę w UE i dla zapewnienia dalszej konsolidacji strukturalnej finansów publicznych, decydujemy się dzisiaj na bardzo silny impuls stymulacyjny, który poprzez zwiększenie deficytu bieżącego o ok. 16 mld zł zasili polską gospodarkę o ok. 1 proc. PKB. Dla kontynuacji konsolidacji strukturalnej kluczową rolę odegrają oszczędności wygospodarowane przez poszczególne resorty, stanowiące ok. 0,5 proc. PKB – tłumaczył wicepremier Rostowski. Przegłosowanie zmian w sejmie wydaje się formalnością.

Na czym polega zawieszenie progów ostrożnościowych?

Przepisy ustawy o finansach publicznych stanowią, że w przypadku, gdy wartość relacji kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto jest większa od 50 proc., a nie większa od 55 proc., to na kolejny rok Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa nie może być wyższa niż relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa z roku bieżącego wynikająca z ustawy budżetowej.

Ponadto ustalają także ograniczenie tempa wzrostu tzw. wydatków elastycznych i nowych wydatków sztywnych do 1 proc. realnie w skali roku w okresie obowiązywania procedury nadmiernego deficytu nałożonej na Polskę przez Radę Unii Europejskiej.

Obowiązujące obecnie mechanizmy, w szczególności zaś działanie tzw. tymczasowej reguły wydatkowej (art. 112a i 112b ustawy o finansach publicznych) i procykliczne ograniczanie wydatków, w tym tzw. wydatków prorozwojowych, utrudniałyby lub uniemożliwiłyby skuteczne przeciwdziałanie dalszemu pogłębianiu spowolnienia gospodarczego. W tych warunkach niemożność zwiększenia deficytu na skutek działania procedury po przekroczeniu 50 proc. PKB i nieprzekroczeniu 55 proc. PKB przez państwowy dług publiczny nie będzie służyła ani wyjściu z procedury nadmiernego deficytu, ani stabilizacji polskich finansów publicznych.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
80 tysięcy złotych długu na głowę każdego Polaka