Rząd zamierza skutecznie walczyć z bezrobociem wśród...
http://sxc.hu/

Rząd zamierza skutecznie walczyć z bezrobociem wśród młodych

Ministerstwo Pracy rozpoczyna realizację programu „Twoja kariera – twój wybór”, którego celem jest wspieranie zatrudnienia wśród osób poniżej 30. roku życia. Zdaniem Pracodawców RP, ze względu na trudną sytuację osób młodych na rynku pracy oraz podniesienie wieku emerytalnego, konieczne jest podjęcie skutecznych działań aktywizujących tę grupę.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Pierwsze efekty będą widoczne dopiero w 2014 roku

W ocenie Pracodawców RP idea, która przyświeca działaniom ministerstwa, jest niewątpliwie słuszna, jednak na konkretne efekty trzeba będzie poczekać do końca programu pilotażowego, czyli do 2014 r. Wówczas będzie można wyeliminować ewentualne błędy, aby był on bardziej skuteczny. – Pozytywne jest to, że program ma zmienić charakter funkcjonowania urzędów pracy ze stricte administracyjnego w doradczy, co z pewnością wpłynie na silniejszą aktywizację zawodową młodych – mówi Wioleta Żukowska, ekspert Pracodawców RP.

Dofinansowanie w celu znalezienia zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji

Program „Twoja kariera – twój wybór” zakłada, że każda osoba rejestrująca się w urzędzie pracy dostanie opiekuna, który przygotuje dla niej indywidualny plan działania. Ponadto w ramach pilotażu, który na razie obejmie 25 powiatów, przewidziano m.in. bony stażowe – 956 zł przez pół roku dla stażysty i 1 500 zł dla pracodawcy, który go zatrudni na następne sześć miesięcy, bony szkoleniowe w wysokości 3 596 zł (przeznaczone na kursy podnoszące kwalifikacje), bony na kształcenie zawodowe i policealne oraz studia podyplomowe na kwotę 7 172 zł. Innym ciekawym instrumentem są bony na zasiedlenie, skierowane do tych, którzy znaleźli pracę poza stałym miejscem zamieszkania i chcą się przeprowadzić.

Na aktywizację bezrobotnych rząd przeznaczy 40 mln zł

Celem programu pilotażowego jest sprawdzenie efektywności poszczególnych instrumentów wspierających zatrudnienie młodych. Najskuteczniejsze z nich zostaną później wprowadzone na stałe. Na program resort planuje przeznaczyć 40 mln zł. Wystarczy to na pomoc dla 3,4 tys. osób. Niestety, na wsparcie ze strony Ministerstwa Finansów, które w ubiegłym roku zamroziło 3,4 mld zł z Funduszu Pracy, nie ma co liczyć.

Z danych GUS (za IV kw. 2011 r.) wynika, że najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby w wieku 25–34 lat, a ich odsetek w ogólnej liczbie osób bez pracy wynosi 29,4%. W grupie absolwentów jest to aż 28,7%. Z kolei bezrobocie wśród młodzieży między 15. a 24. rokiem życia kształtuje się na poziomie 26,5%.

Brak pracy dla młodych ludzi to zagrożenie dla funkcjonowania systemu emerytalnego

– Trzeba zaznaczyć, że skutki bezrobocia wśród osób młodych są o wiele groźniejsze niż w przypadku innych grup wiekowych. Im później młody człowiek podejmuje zatrudnienie, tym trudniej jest mu się odnaleźć na rynku pracy. Brak pracy to także bariera finansowa dla realizowania się na innych płaszczyznach, np. założenia czy powiększenia rodziny – mówi Żukowska.

Nie można zapominać o tym, że odpowiedzialność za powodzenie reformy ciąży przede wszystkim na młodych ludziach pozostających bez pracy. To w znacznej mierze od ich aktywności zawodowej będzie zależeć przyszłość i wypłacalność systemu ubezpieczeń społecznych w kontekście podwyższenia wieku emerytalnego do 67. roku życia - dodaje ekspert.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2019 r. z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 432 głosów
86%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

371 głosów
9%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
2%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

11 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
W. Kosiniak-Kamysz: na koniec 2014 r. bezrobocie poniżej 13 procent