Rząd szykuje zmiany w ustawie dotyczącej działalności...
http://sxc.hu/
Kancelaria Skarbiec

Rząd szykuje zmiany w ustawie dotyczącej działalności innowacyjnej

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W jakim przedsiębiorca może odliczyć koszty na działalność badawczo-rozwojową – to tylko część propozycji, zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt ustawy o zmianie ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (dalej: projekt).

Proponowane zmiany


Projekt przewiduje zniesienie opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej (tj. akcje spółki otrzymane w zamian za wniesioną własność intelektualną nie podlegałyby opodatkowaniu). Rozwiązanie to zostało wprowadzone na lata 2016-2017. Wprowadzenie go na stałe ma na celu zwiększenie po stronie podatnika pewności, co do otoczenia prawnego w jego przedsięwzięciach długoterminowych (charakterystycznych dla działalności innowacyjnej). Zniesienie opodatkowania aportu, ma za cel zintensyfikować udział m.in. uczelni w przedsięwzięciach komercjalizacji wyników badań.


Ponadto podwyższona ma być kwota maksymalnego odliczenia kosztów kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorców i MŚP do 50 %, a dla pozostałych przedsiębiorców do 50 % na koszty osobowe, a 30% na pozostałe. Rozwiązanie to, poprzez ujednolicenie wskaźników dla MŚP ma wpłynąć na większą przejrzystość przepisów dla podatników, którzy mają mniejsze możliwości korzystania z profesjonalnej obsługi prawnopodatkowej. Bez zmian pozostają kwoty dla pozostałych podatników.

Projekt wydłuża okres (z obecnych 3 lat do 6) w jakim przedsiębiorca może odliczyć koszty na działalność badawczo-rozwojową. Wydłużenie tego okresu jest korzystne dla przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną, w której efekty pojawiają się po dłuższym okresie czasu.

Propozycje podatkowe


Zniesione ma być także opodatkowanie podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej (tj. akcje spółki otrzymane w zamian za wniesioną własność intelektualną nie podlegałyby opodatkowaniu). Rozwiązanie to ma obowiązywać w latach 2016-2017.
Projekt przewiduje podwyższenie kwoty maksymalnego odliczenia kosztów kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorców i MŚP do 50 %, a dla pozostałych przedsiębiorców do 50 % na koszty osobowe, a 30% na pozostałe.


Wydłużony ma być okresu (z obecnych 3 lat do 6) w jakim przedsiębiorca może odliczyć koszty na działalność badawczo-rozwojową, a także wprowadzony zwrot gotówkowy dla nowo powstających przedsiębiorstw.


Zwiększone mają być kwoty ulgi wydatkowej dla podatników podnoszących stale poziom nakładów na badawczo-rozwojową.


W przypadku, gdy podatnik w roku następującym bezpośrednio po okresie trzech lat, w których miał prawo korzystać z odliczenia kosztów kwalifikowanych, zwiększył wartość kosztów kwalifikowanych o 50% w porównaniu do średniej wartości takich kosztów poniesionych przez 3 lata, mógłby w rozliczeniu za czwarty rok podatkowy, wartość kosztów kwalifikowanych, poniesionych w tym roku powiększyć o 50% wartości wzrostu tych kosztów.


Zmiany proceduralne


Projekt przewiduje także zmiany w procedurze. Usunięciu ma ulec niekorzystne dla pracowników, będących twórcami wynalazków, ograniczenie czasowe (do 5 lat) w udziale przez nich w korzyściach otrzymywanych przez uczelnię z komercjalizacji.


Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2019 r. z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 432 głosów
86%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

371 głosów
9%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
2%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

11 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
ULGA TERMOMODERNIZACYJNA — odliczenie montażu fotowoltaiki i pompy ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych