Rząd chce kompleksowo uregulować prowadzenie firmy
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Rząd chce kompleksowo uregulować prowadzenie firmy

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo


Ustawa Prawo działalności gospodarczej będzie regulowała nie tylko zakładanie i prowadzenie firm polskich, ale także firm zagranicznych w naszym kraju.

Formy działalności gospodarczej

W myśl założeń ustawy – Prawo działalności gospodarczej, działalność ta może być wykonywana w formie:

  • spółki jednoosobowej,
  • spółki (jawnej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej, europejskiej),
  • oddziału przedsiębiorcy zagranicznego,
  • fundacji,
  • spółdzielni,
  • banku spółdzielczego,
  • SKOK.


Zasady prowadzenia firmy

Ustawa będzie określała katalog zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z nich będzie zasada, zgodnie z którą przedsiębiorca będzie mógł podejmować wszystkie działania, które nie są zabronione przez prawo. Ponadto w razie niemożliwych do usunięcia wątpliwości, interpretacje dla firmy nie będą mogły być rozstrzygane na niekorzyść przedsiębiorcy. Będzie za tym przemawiać wprowadzona zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy nie będą też narażeni na wzywanie do potwierdzenia dokumentami stanu faktycznego w sprawie, jeśli urząd może je pozyskać we własnym zakresie.

Pozostałe proponowane zmiany

Projekt założeń wydłuża możliwość zawieszenia prowadzenia firmy do 36 miesięcy. Urzędy będą podawały przedsiębiorcy termin załatwienia sprawy, który ma uwzględniać zarówno interes przedsiębiorcy, czas niezbędny do załatwienia sprawy, jak również interes publiczny.

Projekt przewiduje wprowadzenie mediacji w postępowaniu administracyjnym z zakresu działalności gospodarczej, z inicjatywy przedsiębiorcy lub urzędu, co ma skutkować szybszym rozstrzyganiem spraw.

Ograniczone będą przesłanki stosowania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej.

Kontrolę w firmie będzie można przeprowadzić po sporządzeniu analizy, jakich przedsiębiorców i w jakim obszarze ryzyko naruszania przepisów jest największe. Ma to ograniczyć zbędne i uciążliwe dla przedsiębiorców kontrole w firmach, w których wcześniejsze kontrole nie wykazały łamania przepisów.

Przedsiębiorcy będą mogli też zaskarżyć do sądu administracyjnego postanowienie organu kontrolnego o kontynuowaniu kontroli.

Z omawianego projektu powstanie teraz projekt ustawy – Prawo działalności gospodarczej, który trafi pod obrady rządu.


Kancelaria Prawna Skarbiec

Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Nowy pomysł na rozkręcenie biznesu