Ryczałtowcy muszą do piątku wypełnić PIT-28 –...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Ryczałtowcy muszą do piątku wypełnić PIT-28 – inaczej grozi im grzywna!

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Złożenie deklaracji podatkowej po upływie wyżej wymienionego terminu jest zagrożone karą grzywny w wysokości od 1/10 do dwudziestokrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ minimalna płaca w 2014 r. wynosi 1680 zł brutto, podatnik może zapłacić karę w granicach od 168 zł do maksymalnie 33 600 zł.

Najprostszym sposobem, aby uniknąć tego typu nieprzyjemności jest jak najszybsze wysłanie PIT-28 do urzędu skarbowego przez internet. Najlepiej zrobić to za pomocą zaufanego programu do PIT, jakim z pewnością jest całkowicie darmowy PIT pro 2013.

Po pierwsze – rozlicz ryczałt z działalności gospodarczej

Jeżeli podatnik w 2013 r. wybrał ryczałt jako formę opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej lub jeśli kontynuuje rozliczanie się w ten sposób z podatku dochodowego z poprzednich lat, to musi do końca stycznia złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym PIT-28. Podatek oblicza się od przychodu, którego nie można pomniejszyć o żadne koszty jego uzyskania.

Wysokość stawek uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Tak więc zapłacimy podatek w wysokości:

  • 20% - np. od przychodów uzyskanych z działalności w zakresie określonych wolnych zawodów,
  • 17% - od przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych, m.in. wynajmu samochodów osobowych, hoteli, pośrednictwa w handlu hurtowym,
  • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
  • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej i budowlanej,
  • 3% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu.

Po drugie – rozlicz ryczałt z najmu

Podatnicy osiągający przychody z najmu lub dzierżawy opodatkowanego ryczałtem płacą jedną stawkę w wysokości 8,5%. Nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów, jeżeli ich wysokość wynika z umowy zawartej w formie pisemnej.
Należy pamiętać, że w przypadku uzyskiwania w 2013 r. innych korzyści majątkowych niż tylko przychody z najmu lub dzierżawy, np. za pośrednictwem płatnika, jesteśmy zobowiązani do rozliczenia się z fiskusem do 30 kwietnia w odrębnej deklaracji podatkowej. Oznacza to, że musimy w formularzu PIT-37 wykazać m. in. dochody osiągnięte z tytułu umowy o pracę na podstawie wystawionej przez pracodawcę do końca lutego informacji PIT-11.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Do kiedy PIT-28?