Ryczałtowcu, pamiętaj o swoich obowiązkach!
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Ryczałtowcu, pamiętaj o swoich obowiązkach!

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ryczałt wymaga przede wszystkim prowadzenia przez podatnika ewidencji z przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. W prosty sposób można rozliczyć się np. za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2014/2015.


Obliczanie zaliczek to podstawa


Ryczałt za każdy miesiąc podatnik musi obliczyć samodzielnie i wpłacić (w określonych warunkach co kwartał) do właściwego według swojego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego. W trakcie roku nie należy wypełniać żadnych deklaracji. Natomiast ryczałt za każdy miesiąc należy obliczyć i wpłacić w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień — w terminie złożenia deklaracji podatkowej. Z kolei w przypadku ryczałtu za kwartał — w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony. A w sytuacji wpłaty za ostatni kwartał roku podatkowego — w terminie złożenia zeznania.


Kto może wpłacać ryczałt kwartalnie?


Tego rodzaju przywilej przysługuje wyłącznie podatnikom, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub spółki — w roku poprzedzającym rok podatkowy — nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 tys. euro. Jednocześnie należy pamiętać o kilku ważnych obowiązkach. Podatnicy, którzy wybiorą kwartalne rozliczenie ryczałtu, muszą do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika właściwego dla swojego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego. Powyższe zawiadomienie dotyczy także następnych lat podatkowych. Chyba, że podatnik:

  • złoży zawiadomienie o rezygnacji z tej metody,
  • zgłosi likwidację działalności lub wybierze inną formę opodatkowania.


Na to podatniku zostały Ci 3 dni!


W rozliczeniu za 2014 r. podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu do końca stycznia 2015 r. na formularzu PIT-28. To zeznanie podatkowe służy również do rozliczenia przychodów z najmu i dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą, jeżeli podatnik wybrał taką formę opodatkowania.


Jakich ulg nie odliczy ryczałtowiec?


Ryczałtowiec prowadzący działalność gospodarczą nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Nie może również skorzystać z ulgi prorodzinnej.


Ale może od przychodu odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane w roku podatkowym - do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego czy wydatki na cele rehabilitacyjne. Ponadto niektórzy ryczałtowcy mogą odliczyć ulgę internetową czy darowiznę na określone cele. Z kolei od podatku mogą odliczyć zapłacone składki zdrowotne w wysokości 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki. Oprócz tego przysługuje im ulga dla osób osiągających dochody za granicą.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
Wyniki sondażu: sondaż 264 głosów
40%

przez telefon

105 głosów
56%

z komputera

149 głosów
1%

w oddziale w banku

3 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

7 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jakie ulgi może odliczyć w PIT-28 ryczałtowiec?