Gorące tematy
Czy 500 zł na dziecko to dobry pomysł?
sondaż 313 głosów
18%

Tak, gdyż przyczyni się do większej ilości urodzeń dzieci

57 głosów
21%

Nie, gdyż pieniądze trafią do niewłaściwych rodzin

65 głosów
61%

Nie jest to wystarczająca zachęta dla rodziców do posiadania dzieci

191 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Ryczałtowcom pozostało 2 dni na rozliczenie się z...
Kamil Sztandera
sxc.hu
Podatnik.info

Ryczałtowcom pozostało 2 dni na rozliczenie się z fiskusem!

Podziel się tym artykułem:   

Podatnicy, którzy w 2012 r. byli opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, muszą do 31 stycznia złożyć zeznanie roczne.

Kto musi wypełnić PIT-28?

Do końca stycznia zeznanie PIT-28 muszą złożyć przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem w formie ryczałtu. Ponadto ten obowiązek dotyczy osób uzyskujących przychody z najmu, które w 2012 r.  zdecydowały się na powyższą formę opodatkowania. W prosty sposób wypełnić rozliczenie roczne można za pomocą bezpłatnego programu PIT 2012/2013. Wszelkie wątpliwości co do prawidłowości wypełnienia formularza PIT-28 powinien rozwiać poniższy film:

Należy pamiętać, że złożenie zeznania rocznego po 31 stycznia zagrożone jest karą grzywny.
 

Kto najczęściej wybiera ryczałt?

Ryczałt cieszy się szczególnie dużą popularnością wśród najemców. Dzieje się tak dlatego, ponieważ wysokość stawki podatkowej w przypadku czerpania korzyści z najmu lokalu jest stała i wynosi zaledwie 8,5 proc., bez względu na wysokość osiągniętych przychodów. Jest to znacznie korzystniejsze rozwiązanie niż opodatkowanie skalą podatkową ze stawkami 18 i 32 proc.

Nieco rzadziej na wybór ryczałtu decydują się osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest ograniczona ustawowo liczba branż, której przedstawiciele mogą zdecydować się na korzystanie z takiej formy opodatkowania. Z ryczałtu nie mogą skorzystać m. in. przedsiębiorcy uzyskujący przychody z prowadzenia aptek, lombardów lub prowadzący działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych. Szczegółowo grupy podatników nie mogących rozliczać się powyższą metodą zostały wymienione w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Różnorodna wysokość stawek ryczałtu

Należy pamiętać, że wysokość stawki ryczałtu zależy od rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika. Zgodnie z art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, poszczególne stawki ryczałtu ewidencjonowanego wynoszą:

  • 20 proc. od przychodów uzyskiwanych z wykonywania tzw. wolnych zawodów,
  • 17 proc., m. in. od przychodów uzyskanych z pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów,
  • 8,5 proc., m. in. od przychodów uzyskanych ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego,
  • 5,5 proc., m. in. od przychodów uzyskanych z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
  • 3 proc., m.in. od przychodów uzyskanych z działalności usługowej w zakresie handlu.


Podatnicy rozliczający się ryczałtem muszą pamiętać o obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów oraz o samodzielnym obliczeniu kwoty podatku do zapłaty. Ryczałt należy wpłacać co miesiąc na rachunek właściwego według miejsca zamieszkania urzędu skarbowego, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania. Natomiast jeśli podatnik spełnia warunki wymienione w art. 21 ust. 1b i 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, to może również dokonywać wpłat kwartalnie.Podatnik.info

Podziel się tym artykułem:   
comments powered by Disqus
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl