Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Ryczałt nie dla każdego samozatrudnionego
http://sxc.hu/
Tax Care

Ryczałt nie dla każdego samozatrudnionego

Nierzadko zdarza się, iż pracodawca oferuje swojemu pracownikowi, aby ten swe dotychczasowe obowiązki wynikające z pracy najemnej zaczął wykonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę, ale współpraca jest kontynuowana. Staje się on klientem byłego pracownika. Jest to szczególnie opłacalne dla osób osiągających wysokie dochody i pozwala zmniejszyć duże obciążenia podatkowe.

Taka sytuacja powoduje jednak wykluczenie wyboru opodatkowania przez rozpoczynającego działalność przedsiębiorcę w preferencyjnej formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przepisy podatkowe wyraźnie wskazują, iż dokonywanie sprzedaży towarów lub uzyskanie przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odbiera podatnikowi prawo do wyboru ryczałtu.

Nie możliwe również rozliczenie podatkiem liniowym

Podatnik rozpoczynający działalność z zamiarem świadczenia usługi na rzecz byłego pracodawcy nie będzie mógł skorzystać także z innej formy opodatkowania, tj. z podatku liniowego. Świadczenie usług na rzecz byłego czy obecnego pracodawcy, które odpowiadają czynnościom, jakie wykonywał lub wykonuje  w roku podatkowym w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) uniemożliwia także wybór opodatkowania podatkiem liniowym.

Dostępna forma opodatkowania

Podatnik otwierający własną firmę z zamiarem świadczenia usług na rzecz swojego byłego lub obecnego pracodawcy, może wybrać zatem jedynie opodatkowanie na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej.

Co ważne, w sytuacji gdy rozpoczynający działalność przedsiębiorca wybrał liniową stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych, a w ciągu roku podatkowego  wyświadczy usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy i uzyska z tego tytułu przychody, będzie zobowiązany nie tylko do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, ale także do uiszczenia odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tychże zaliczek.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

 

 

 

 

Loading Comments
Zainteresuje cię także