Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Ryczałt ewidencjonowany od nieruchomości - zmiany w PIT...
pixabay.com
Podatnik.Info

Ryczałt ewidencjonowany od nieruchomości - zmiany w PIT 2019

PIT 2019 przynosi zmiany w zakresie przejścia na opodatkowanie przychodów z prywatnego najmu za pomocą stawki ryczałtowej. Zgodnie z nowymi przepisami, osoba czerpiąca zyski będzie musiała  powiadomić właściwy urząd skarbowy o zdecydowaniu się na ryczałt do 20. dnia miesiąca (kolejnym, względem tego, w którym osiągnięto pierwsze zyski).

 

PIT 2019 - nowe przepisy

Podstawą zmian w zakresie zysków od najmu nieruchomości, rozliczanych na podstawie ryczałtu, jest Ustawa z 30 listopada 2018 roku (Dziennik Ustaw rok 2018, poz. 2244), mająca na celu nowelizację części obowiązujących przepisów. Wprowadzone modyfikacje miały na celu wdrożenie uproszczeń dla przedsiębiorców zarówno w zagadnieniach gospodarczych, jak i podatkowych. Opracowana ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

W jaki sposób powyższa zmiana prawa wpływa na rozliczenie najmu w PIT 2019? Najistotniejszą z perspektywy najemcy modyfikacją dotychczasowych przepisów jest zlikwidowanie części obowiązków, które nie wpływają na bilans rozliczenia podatkowego, lecz dotyczą informacji, których ustalenie jest możliwe dzięki innym dokumentom posiadanym przez podatnika. Jedną z uchwalonych zmian jest przesunięcie terminów dotyczących wyboru opodatkowania ryczałtowego względem najmu prywatnego (Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym, art. 9 ust. 1 i, 4 oraz art. 12 ust. 6, 7, 8c)

 

PIT 2019 a opodatkowanie ryczałtem  - na czym polegają różnice?

Przepisy obowiązujące w 2018 roku zakładały poinformowanie o decyzji o opodatkowaniu ryczałtem „z góry”, tj. do 20 stycznia. Świadczenie usługi prywatnego najmu opodatkowanego ryczałtowo należało zgłosić nie później niż w dniu otrzymania pierwszej zapłaty.

 

Od tego roku, termin poinformowania naczelnika odpowiedniego urzędnika skarbowego ulegnie zmianie. Zgodnie z nowymi wytycznymi, najemca który zdecyduje się na opodatkowanie ryczałtowe, będzie zobowiązany poinformować o tym odpowiednie organy do 20. dnia miesiąca, następującego po tym, w którym osiągnął on pierwszy w danym roku przychód.

 

Podobnie jak w minionych latach, rozliczenie ryczałtowe PIT 2019 można przeprowadzić w programie PIT PRO 2018/2019. Aplikacja ta ułatwia stworzenie jednolitego pliku kontrolnego (deklaracji PIT-28 wraz z niezbędnymi załącznikami) i gwarantuje błyskawiczne i bezpieczne przesłanie nowo powstałego dokumentu wprost na serwery Ministerstwa Finansów. Zdecyduj się na sprawdzone rozwiązanie, z którego w ciągu lat skorzystano już ponad 13 milionów razy! 

 

Loading Comments