Ruszają tanie pożyczki dla studentów-przedsiębiorców
http://sxc.hu/
Tax Care

Ruszają tanie pożyczki dla studentów-przedsiębiorców

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” obejmuje na razie tylko województwa małopolskie, mazowieckie i świętokrzyskie, ale od 2014 r. tego typu pożyczki mają być dostępne także w kolejnych regionach.

Bank Gospodarstwa Krajowego, działający na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, podpisał właśnie umowy z pośrednikami finansowymi, którzy od listopada mają udzielać pożyczek w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”, przeznaczonych dla absolwentów i studentów ostatniego roku studiów (licencjackich lub magisterskich). Program rusza na razie tylko w trzech województwach: małopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim. Przy czym nie ma znaczenia, gdzie trwają lub zostały zakończone studia – decydujące jest miejsce zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Przewiduje się, że w 2014 r. program obejmie pozostałe województwa.

Gdzie można ubiegać się o pożyczki

woj. małopolskie
Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej (MFES)
ul. Rakowicka 10b/10 (III piętro), 31-511 Kraków
tel.: 12 423 76 05
mail: biuro@mfes.pl, www.mfes.pl

woj. mazowieckie
Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (MRFP)
ul. Hoża 86 (II piętro) lok. 211, 00-682 Warszawa
tel.: 22 890 04 26
mail: pozyczki@mrfp.pl, www.mrfp.pl

woj. świętokrzyskie
Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (FARR)
Starachowice
ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice
tel. 41 274-46-90
mail: farr@farr.pl, www.farr.pl
Kielce
ul. Warszawska 21 (II piętro) pokój nr 9, 25-512 Kielce
tel./fax 41 345-05-33
mail: kielce@farr.pl, www.farr.pl

O niskooprocentowane pożyczki mogą starać się niepracujący absolwenci szkół wyższych (w ciągu 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu) i niepracujący studenci ostatniego roku studiów wyższych.

Absolwenci nie muszą być zarejestrowani jako bezrobotni, zobowiązani są jedynie przedstawić oświadczenie o pozostawaniu bez pracy oraz dyplom (przy czym dopuszczalna jest praca na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło). O pożyczkę mogą się także ubiegać osoby, które już prowadziły działalność gospodarczą, pod warunkiem jednak, że została ona zakończona co najmniej rok przed złożeniem wniosku o pożyczkę.

Pożyczki udzielane w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” są korzystne pod względem oprocentowania – ma ono wynosić 0,25 stopy redyskonta weksli NBP, która obecnie kształtuje się na poziomie 2,75%. Oznacza to, że oprocentowanie pożyczek wyniesie tylko 0,69% w skali roku. Co więcej, absolwenci mają nie ponosić żadnych dodatkowych kosztów, takich jak prowizja za rozpatrzenie wniosku czy za późniejszą obsługę lub wcześniejszą spłatę pożyczki. W BGK zapewniają, że jedynym kosztem dla pożyczkobiorcy będą odsetki.

Maksymalna kwota pożyczki na rozpoczęcie działalności to 60 tys. zł. Jeśli jednak działalność zamierzają prowadzić wspólnie na przykład 3 osoby, to każda z nich może złożyć odrębny wniosek o pożyczkę, dzięki czemu łączne finansowanie wyniesie w tym przypadku 180 tys. zł. Dosyć długi jest także okres spłaty (do 7 lat), dzięki czemu rata będzie relatywnie niska i umożliwi startującym przedsiębiorcom zachowanie płynności finansowej. Pomoże w tym również karencja w spłacie kapitału, możliwa nawet do roku czasu. Natomiast po 3 miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych młodzi przedsiębiorcy mogą starać się o pożyczkę uzupełniającą do 20 tys. zł, przeznaczoną na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego (oprocentowaną tak samo, jak pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej). Jeśli przedsiębiorca utworzy stanowisko pracy dla bezrobotnego wskazanego przez urząd pracy i utrzyma je przez minimum rok, jednocześnie regularnie spłacając swoje zobowiązania, ma możliwość umorzenia pozostałej do spłaty kwoty kapitału. Minusem pożyczki są jej zabezpieczenia. Podstawowe to weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenie dwóch osób fizycznych. To drugie może stanowić spory problem i wręcz uniemożliwić zaciągnięcie kredytu nawet w sytuacji, gdy absolwent będzie miał zdolność kredytową.

Wniosek o pożyczkę zostanie udostępniony przez pośredników finansowych na ich stronach internetowych po ogłoszeniu naboru wniosków. Ocena wniosku ma zostać przeprowadzona w ciągu 14 dni od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o pożyczkę.


Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przedsiębiorca na studiach może zapłacić niższy podatek