Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika
RPP ustaliła wyższe odsetki podatkowe
Redakcja
http://sxc.hu/

RPP ustaliła wyższe odsetki podatkowe

Podziel się tym artykułem:   

Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała we wtorek (5 kwietnia) o podwyżce stóp procentowych NBP o 0,25 pkt. proc.

RPP zapoczątkowała cykl podwyżek stóp procentowych już w styczniu bieżącego roku. Członkowie Rady informowali, że kierunek ich działań będzie w dużej mierze zależny od kierunku wyznaczonego przez EBC.  

W konsekwencji takiej decyzji stopy wyniosą:

 

- stopa referencyjna 4,00% w skali rocznej,

- stopa lombardowa 5,50% w skali rocznej,

- stopa depozytowa 2,50% w skali rocznej,

- stopa redyskonta weksli 4,25% w skali rocznej.

 

Zgodnie z ustaleniami stopa kredytu lombardowego wzrosła z 5,25 do 5,50%. Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost zobowiązań podatkowych z 12,5 do 13 procent. Uchwała Rady Polityki Pieniężnej weszła w życie 6 kwietnia 2011 roku.

 

W chwili obecnej odsetki naliczane od zaległości podatkowych wynoszą 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Stawki te ustalane są zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim plus 2 punkty procentowe, aczkolwiek nie mniej niż 8 procent.
Wczoraj, tj. w środę 6 kwietnia, wzrosły również odsetki maksymalne, które stanowią 4-krotność stopy lombardowej NBP.   
 

Podziel się tym artykułem: