RPP: stopy procentowe pozostają bez zmian - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika
RPP: stopy procentowe pozostają bez zmian
Redakcja
http://sxc.hu/

RPP: stopy procentowe pozostają bez zmian

Podziel się tym artykułem:   

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Oznacza to m.in., że stopa referencyjna nadal wynosi 4,5 proc. w skali rocznej. Takie decyzje zapadły podczas posiedzenia, które trwało od wtorku do wczoraj (5 – 6 lipca br.).

Z najnowszej projekcji NBP wynika, że poziom inflacji, w najbliższych kilkunastu miesiącach będzie stale i szybko spadał. Mimo to, w wydanym po spotkaniu komunikacie, członkowie RPP zaznaczyli, że w ciągu kilku następnych miesięcy, roczny wskaźnik inflacji będzie nadal kształtować się na podwyższonym poziomie, jednak w ocenie Rady, dokonane od początku br. istotne zacieśnienie polityki pieniężnej powinno umożliwić powrót inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie. Taką ocenę wspiera też lipcowa projekcja inflacji i PKB.

 

Zdaniem prezesa NBP Marka Belki, RPP nie wyklucza ponownego podwyższenia stóp procentowych jesienią 2011 r. w razie pogorszenia perspektywy powrotu inflacji do celu. Ponadto dodał, że sytuacja Polski jest bardziej stabilna niż kilka miesięcy temu. Rynki nieźle oceniają sytuację fiskalną kraju, stabilny pozostaje również złoty. Wydaje się, że obecnie złoty jest blisko kursu równowagi, ze wskazaniem na jego niedowartościowanie, ale proszę pamiętać, że kursy są nieprzewidywalne – ocenił prof. Belka.

 

Projekcja lipcowa wykonana przez Instytut Ekonomiczny NBP, przy założeniu niezmienionych stóp procentowych wskazuje, że z 50-procentowym prawdopodobieństwem inflacja w tym roku będzie w przedziale 3,7 – 4,4 proc. Z kolei za kilka miesięcy, w 2012 r. wyniesie 2,1 – 3,4 proc., natomiast w 2013 r. od 1,8 do 3,4 proc.

 

Najnowszy „Raport o inflacji”, którego częścią jest „Projekcja inflacji i PKB”, opublikowany zostanie na stronach www.nbp.pl 11 lipca o godz. 9.00, a jego prezentacja odbędzie się w siedzibie NBP o godz. 10.00.

 

Źródło: NBP

Podziel się tym artykułem: