Różnica w VAT pomiędzy gastronomią a caterigniem
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Różnica w VAT pomiędzy gastronomią a caterigniem

Niebudzące żadnych obiekcji definicje odróżniające te dwa terminy są wyjątkowo istotne dla osób, które chciałyby odliczyć podatek VAT, co jest możliwe w przypadku cateringu. Szczególnie ważne jest dla nich Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 roku, ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. W znacznej większości przypadków zaczęło obowiązywać od 1 lipca 2011 roku.


Różnica między usługami gastronomicznymi a cateringowymi


Brak możliwości odliczenia podatku od usług gastronomicznych wynika z art. 88 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku VAT. Jedynym wyjątkiem jest „nabycie gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób”.


Nieco inaczej sprawa przedstawia się w przypadku cateringu. Ustawodawca wyróżnia go w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 roku pod symbolami 56.2 - usługi przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostałe usługi gastronomiczne oraz 56.21 - usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).


Wyklucza to zatem zastosowanie w tych okolicznościach art. 88 ust.1 pkt 4 ustawy o VAT, który wspomina tylko o usługach gastronomicznych. Skąd więc mamy wiedzieć, jak rozgraniczyć gastronomię oraz catering? Kluczem do odpowiedzi na to pytanie mogłyby być tzw. symbole statystyczne i obowiązujący od 1 stycznia 2011 roku art. 5a wymienionej wyżej ustawy o klasyfikacji statystycznej. Niestety, jest on w tym przypadku bezużyteczny, gdyż ustawodawca nie umieścił w art. 88 ust.1 pkt 4 symboli statystycznych. Dlatego nie możemy za ich pomocą rozstrzygać, z jakiego rodzaju usługą mamy do czynienia.


Problem dostrzegł też ustawodawca unijny. W Rozporządzeniu Wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 roku postanowił on m. in. doprecyzować, jaka jest różnica między usługami restauracyjnymi a cateringowymi. W tym fragmencie art. 6 ust. 1 została ona dokładnie wskazana - „usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy”. W art.6 ust. 2 zapisano również, co nie jest żadną z tych dwóch usług - „za usługi cateringowe i restauracyjne w rozumieniu ust. 1 nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej lub niegotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających”. Przepisy weszły w życie 1 lipca 2011 roku.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także