Rozliczenie ulgi mieszkaniowej w PIT 2019 - Nowe Zasady! - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Rozliczenie ulgi mieszkaniowej w PIT 2019 - Nowe Zasady!
Justyna Nowak
FreeImages
Podatnik.Info

Rozliczenie ulgi mieszkaniowej w PIT 2019 - Nowe Zasady!

Podziel się tym artykułem:   

Rozliczenie PIT 2019 przyniesie wiele zmian podatkowych, które nie ominą zagadnień związanych z korzystaniem z ulgi mieszkaniowej. Nowelizacja prawna dotyczyć będzie zarówno kwestii związanych z wydatkami przeznaczonymi na remont lub rozbudowę, jak również okresów ochronnych dotyczących nowo powstałych budynków mieszkalnych.

  

Jaki kształt przyjęła ulga mieszkaniowa w 2019 roku?

   

Rozliczenie PIT 2019 a ulga mieszkaniowa

Zgodnie z treścią przepisów, sprzedaż nieruchomości (oraz praw do nich) poza działalnością gospodarczą wiąże się z opodatkowaniem przez 5 lat, licząc od końca roku w którym doszło do jej zakupu bądź wybudowania. Uzyskane w ten sposób środki mogą być jednak zwolnione z opodatkowania. Warunkiem takiego rozwiązania jest jednak przeznaczenie zarobionych funduszy na własne cele mieszkaniowe, które podatnik musi zrealizować w ciągu dwóch lat od końca roku sprzedaży. Zwolniony z opodatkowania dochód można obliczyć według wzoru:

 

(dochód) * (wydatki na cele mieszkaniowe) / (przychód ze sprzedaży).

   

PIT 2019 – co może zostać uznane za własny cel mieszkaniowy?

Lista wydatków, możliwych do uznania za cele mieszkaniowe, oparta jest o art. 21 ust. 25 Ustawy o PIT, i zawiera m.in. następujące działania:

  • zakup budynku lub lokalu mieszkalnego (bądź powiązanego z nim gruntu i prawami jego użytkowania),

  • zakup gruntu, przeznaczonego na budowę budynku mieszkalnego,

  • zakup rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego,

  • czynności budowlane bądź remontowe posiadanego budynku bądź lokalu mieszkalnego,

  • uregulowanie kredytu (bądź odsetek) zaciągniętego przez dniem, w którym uzyskano przychód z odpłatnego zbycia na cele mieszkaniowe.

  

Zmiany w PIT 2019 – modyfikacje ulgi mieszkaniowej

Jedną z najważniejszych zmian w rozliczaniu ulgi mieszkaniowej jest wydłużenie o rok okresu wydatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. Zmiana z dwóch na trzy lata bezpośrednio przełoży się na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do skorzystania z preferencyjnego odpisu.

  

Przepisy PIT 2019 doprecyzowują również kwestię rozliczania wydatków na podstawie podpisanych umów deweloperskich. Aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej, należy nabyć nieruchomość przed upływem trzech lat od roku kolejnego względem zakupu budowli.

  

Zmianie uległy również zapisy odnośnie wydatków na przebudowę lub remont lokalu. Zgodnie z nowelizacją, wydanie środków uzyskanych za sprzedaż nieruchomości na remont wynajmowanego lokalu mieszkalnego będzie można uwzględnić w uldze mieszkaniowej, o ile lokal zostanie zakupiony w okresie jej trwania.

  

W tegorocznej nowelizacji uaktualnione zostały zasady wyliczenia 5-letniego okresu podwyższonego podatku dla nieruchomości nabytych drogą spadkową. Obecnie wyznacza się go od końca roku kalendarzowego, w którym budynek mieszkalny został wybudowany bądź zakupiony przez spadkodawcę. W taki sam sposób określa się również 5 lat od ustania małżeńskiej wspólności majątkowej (koniec roku, w którym nabyto bądź wybudowano nieruchomość, wliczoną do majątku wspólnego).

  

Wypełniając PIT 2019 wraz z ulgą mieszkaniową, należy pamiętać o uwzględnieniu wyliczonej sumy na odpowiednim załączniku, PIT/D. W weryfikacji ogólnej poprawności uzupełnianej deklaracji, z pomocą przychodzi program PIT Pro, jedno z najpopularniejszych narzędzi do rozliczania formularzy podatkowych zarówno na dekstop, online, jak i przez telefon. Ułatwi on poprawne wyliczenie należności względem fiskusa i pomoże podatnikowi w bezpiecznym przesłaniu arkusza wprost na serwery Ministerstwa Finansów. Skorzystaj z programu PIT 2019 już dziś! 

   

Podziel się tym artykułem: