Rozliczenie PIT-38 bez formularza PIT-8C. Czy jest to możliwe w PIT 2018/2019? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika
Rozliczenie PIT-38 bez formularza PIT-8C. Czy jest to...
Justyna Nowak
Podatnik.info
Podatnik.Info

Rozliczenie PIT-38 bez formularza PIT-8C. Czy jest to możliwe w PIT 2018/2019?

Podziel się tym artykułem:   

Podatnicy osiągający dochody ze zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach w roku 2018 powinni złożyć PIT-38. Deklaracja ta powinna zostać wypełniona na podstawie PIT 8C otrzymanego od pracodawcy. Co jednak w przypadku, gdy go nie otrzymałeś? Dowiedz się więcej na ten temat.

 

Przychody, które musisz wykazać w PIT-38 – 2019 rok

Deklaracja PIT-38 dotyczy każdego podatnika, który rozliczał przychody z tytułu:

  • zbycia papierów wartościowych,

  • realizacji praw wynikających z papierów wartościowych,

  • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

  • objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną lub wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

  • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

Osiągając przychody z powyższych instrumentów finansowych i udziałów należy rozliczyć PIT-38. 2019 to rok, w którym muszą to zrobić wszyscy podatnicy realizujący wyżej wymienione transakcje w roku 2018.

 

Nie otrzymałem PIT-8C. Czy muszę rozliczać PIT-38?

Koniec lutego dobiegł końca, a Ty wciąż nie otrzymałeś formularza PIT-8C? Przede wszystkim powinieneś sprawdzić, czy płatnik miał obowiązek jego wystawienia. Jeśli Twoje przychody były opodatkowane ryczałtowo, to wypełnienie PIT-38 nie jest konieczne. Podatek zostanie pobrany bez rozliczenia.

Jeśli nie korzystasz z ryczałtu, to powinieneś skontaktować się z płatnikiem i ustalić, czy wystawił on zeznanie i wysłał je w terminie wskazanym przez urząd skarbowy. W przypadku, gdy płatnik twierdzi, że formularz PIT-8C został przez niego nadany na właściwy adres, poczekaj kilka pierwszych dni marca. Być może czas oczekiwania na dostarczenie przesyłki wynosi dłużej niż zwykle.

Jeżeli powyższe sposoby nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, to zgodnie z posiadanymi informacjami musisz uzupełnić deklarację PIT-38.  Do swojego zeznania możesz dołączyć pisemną informację o tym, że Twój PIT-8C nie dotarł, a formularz został uzupełniony na podstawie danych posiadanych przez Ciebie. Pamiętaj o tym, że nie wpłynie to na ewentualne zawieszenie konieczności zapłaty odsetek z tytułu zwłoki.

 

W jaki sposób wypełnić PIT-38?

Rozpoczynając wypełnianie PIT-38  musisz mieć podstawowe informacje, które naniesiesz na formularz. Dotyczy to m.in.:

  • celu złożenia deklaracji,

  • numeru NIP lub PESEL,

  • roku, za który składane jest zeznanie,

  • informacji o dodatkowych załącznikach,

  • podpisu na sporządzonym zeznaniu.

 

Pamiętaj o tym, że przy uzupełnianiu formularza kwoty wyrażone w walutach obcych należy przeliczyć na złotówki według średniego kursu walut ogłaszanego przez NBP. Dotyczy to ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku.

 

Zwróć uwagę na jedną z najważniejszych części w zeznaniu PIT-38, jest to pole C. dotyczące dochodów i strat. To właśnie tam musisz wykazać kwotę przychodów wraz z kosztami uzyskania lub wysokość poniesionej straty. Jeżeli nie otrzymałeś PIT-8C, zrób to na podstawie innych dokumentów, w których znajdziesz takie dane.  Jeśli nie jesteś tego pewien, załącz stosowną informację przy składaniu PIT-38. 2019 to rok, w którym musisz to zrobić, gdy osiągnąłeś dochody ze zbycia papierów wartościowych czy udziałów w spółkach w ubiegłym roku.

 

Rozliczenie PIT-38 może być proste, jeśli zdecydujesz się na wypełnienie deklaracji za pomocą programu PIT PRO. Dzięki niemu będziesz miał pewność, że system wyłapie błędy i sprawdzi, czy uzupełniłeś wszystkie niezbędne pola. Po wysłaniu dokumentu otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które jest gwarancją, że PIT online został przez Ciebie prawidłowo wypełniony.

 

Podziel się tym artykułem: