Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Rozliczenie wydatków finansowanych z dotacji w świetle...
http://sxc.hu/

Rozliczenie wydatków finansowanych z dotacji w świetle interpretacji indywidualnej

Problemy związane z rozliczeniem dotacji są jednymi z najczęściej trapiących przedsiębioców. Niektóre z wątpliwości rozwiewa interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu  z dnia 2 maja 2011 r.

Interpretacja ustosunkowuje się do następującego stanu faktycznego:
„W dniu 16 grudnia 2010 r. Wnioskodawca zawarł z Powiatowym Urzędem Pracy (dalej: PUP) umowę w sprawie przyznania z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (dalej: dotacja), zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415). Kwota dotacji w wysokości 15.000 zł została przelana na rachunek bankowy.

W dniu 3 stycznia 2011 r. Zainteresowany rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, głównie w zakresie marketingu internetowego. Środki z otrzymanej dotacji zgodnie z umową zostały przeznaczone na zakup w styczniu 2011 r. następujących towarów (wyposażenia) i usług, wykorzystywanych w prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej:

* Zestaw komputerowy i zestaw do stanowiska grafika - 2.193,50 zł netto;
* Mysz i klawiatura - 145,53 zł netto;
* Router - 65,04 zł netto;
* Laptop - 2.844,72 zł netto;
* Rzutnik - 3.306,50 zł netto;
* Urządzenie wielofunkcyjne - 920,33 zł netto;
* Strona internetowa - 2.032,52 zł netto;
* System identyfikacji wizualnej - 1.000,00 zł netto;
* Papier - 13,81 zł netto.

Wszystkie ww. zakupy zostały udokumentowane fakturą VAT. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.”

Interpretacja odpowiada na pytanie, czy powyższe towary i usługi sfinansowane z dotacji mogą stanowić koszt uzyskania przychodu.

W interpretacji udzielono jednoznacznej odpowiedzi, że tego rodzaju wydatki można uznać za koszt uzyskania przychodu. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu powołuje się na  art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), który mówi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Nie ma więc żadnych prawnych przeszkód, aby wydatki finansowane z dotacji z Urzędu Pracy uznać za koszt uzyskania przychodu pod warunkiem, że wnioskodawca udowodni, że istnieje przyczynowo-skutkowy związek między wydatkami, a a przychodami z prowadzonej działalności i że wydatki zostaną we właściwy sposób udokumentowane.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uściśla ponadto, że mimo iż dotacja z Urzędu Pracy jest zwolniona z PIT, to wydatki nią finansowane można uznać za koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Zainteresuje cię także