Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Rozliczenie przez pracodawcę a 1 proc. podatku dla OPP
http://sxc.hu/

Rozliczenie przez pracodawcę a 1 proc. podatku dla OPP

Prawidłowe wypełnienie zeznania rocznego dla wielu Polaków wciąż stanowi nie lada wyznanie, dlatego rozliczenia dokonują za nich pracodawcy. Często jednak podatnicy nie zdają sobie sprawy, że pozbawia to ich możliwości przekazania 1 proc. podatku na rzecz dowolnej Organizacji Pożytku Publicznego.

Z takiego rozwiązania nie mogą skorzystać osoby, za które deklarację podatkową składa zakład pracy lub ZUS. Dlatego, by móc przekazać 1 proc. podatku na rzecz OPP, warto samodzielnie wypełnić właściwy formularz PIT, dostępny TUTAJ.

Natomiast Organizacje Pożytku Publicznego mogą zaopatrzyć się w program „PIT-y 2011” i udostępnić go swoim darczyńcom. Program pozwoli im w prosty sposób wypełnić zeznanie roczne i przekazać 1 proc. podatku na rzecz OPP, która go rozpowszechniła. Więcej informacji o programie znajdziemy TUTAJ.

PIT-12 i PIT-40, czyli rozliczenie przez pracodawcę

Pracownik, który chce być rozliczony przez płatnika, musi przed 10 stycznia roku następującego po tym, którego dotyczy zeznanie podatkowe, złożyć specjalne oświadczenie na formularzu PIT-12. Następnie pracodawca dokona rozliczenia osoby zatrudnionej na formularzu PIT-40.

>>>Pobierz aktywny formularz PIT-12 od Podatnik.info<<<

>>>Pobierz aktywny formularz PIT-40 od Podatnik.info<<<

Należy jednak pamiętać, że taki sposób wypełnienia zeznania pozbawia prawa do preferencyjnych ulg podatkowych. W formularzu PIT-40 nie ma także rubryki umożliwiającej przekazanie 1 proc. podatku. Dlatego, jeżeli chcemy to zrobić, zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, jedynym wyjściem jest ponowne samodzielne złożenie zeznania rocznego. W przypadku emerytów i rencistów konieczne jest doręczenie samodzielnego rozliczenia, dokonanego na podstawie otrzymanego z ZUS-u druku PIT-40a. Formularzami, na których możemy przekazać 1 proc. podatku w zależności od źródeł osiąganych dochodów, są: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

Niekonstytucyjne stanowisko organów podatkowych

Jeden z podatników wniósł skargę na wyżej wymienione stanowisko organów podatkowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA w swoim orzeczeniu z 22 października 2010 roku o sygnaturze III SA/Wa 1902/10 uchylił interpretację organów podatkowych i stwierdził, że może być ona niezgodna z konstytucją. Chodzi tu o nierówne traktowanie obywateli osiągających dochody z tych samych źródeł (stosunku pracy). Jest to niezgodne z art. 32 Konstytucji RP, który wszystkim obywatelom gwarantuje równe traktowanie przez władze publiczne. Wyrok WSA nie rozwiązał jednak problemu mnóstwa podatników rozliczających się za pośrednictwem płatnika. Nadal nie mają oni możliwości przekazywania 1 proc. podatku dla OPP bez konieczności ponownego samodzielnego wypełnienia zeznania rocznego.

Niedokończona nowelizacja przepisów

Ustawodawca dostrzegł kuriozum wyżej wymienionej sytuacji. Jej rozwiązaniem miał być projekt komisji „Przyjazne państwo”, dotyczący wprowadzenia możliwości wskazania w rozliczeniu rocznym PIT-40 i oświadczeniu PIT-12, organizacji pożytku publicznego uprawnionej do otrzymania 1 proc. podatku dochodowego należnego od podatnika. By wprowadzić go w życie, należałoby znowelizować ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ordynację podatkową. 12 lipca 2011 roku propozycję zmian zaproponowanych przez komisję skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu sejmu.

Niestety, z powodu końca kadencji parlamentu, posłowie nie znowelizowali odpowiednich przepisów wyżej wymienionych ustaw. Tak więc obecnie podatnicy rozliczający się za pośrednictwem płatnika, nadal nie mogą przekazać 1 proc. podatku bez ponownego samodzielnego wypełnienia zeznania rocznego. Należy mieć nadzieję, że parlamentarzyści jak najszybciej powrócą do prac mających na celu ułatwienie dotowania OPP.

Sytuację prawną projektu zmian zaproponowanych przez komisję „Przyjazne państwo” można śledzić TUTAJ.

Z kolei pełna treść projektu jest dostępna TUTAJ.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Zainteresuje cię także