Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Rozliczenie podatkowe a ulga mieszkaniowa
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Rozliczenie podatkowe a ulga mieszkaniowa

Wypełniając załącznik PIT/D podatnik ma prawo skorzystać z ulgi mieszkaniowej pod warunkiem poniesienia wydatków na własne cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat od momentu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Co kryje się pod pojęciem „własne cele mieszkaniowe”?


Ustawodawca pełny katalog wydatków, które można uznać za poniesione na własne cele mieszkaniowe określił w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT. Dzięki temu podatnik uniknie konieczności płacenia fiskusowi daniny od odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli nie odbywa się ono w ramach wykonywania działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (wysokość podatku dochodowego z tego tytułu wynosi 19 proc.). Do wydatków uprawniających do skorzystania z ulgi mieszkaniowej zaliczymy m. in.:

  • nabycie budynku mieszkalnego,
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, a także na budowę, adaptację, lub remont własnego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego.


Kredyt a ulga mieszkaniowa


Ponadto do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe możemy zaliczyć również środki przeznaczone na spłatę kredytu wraz z odsetkami. Dotyczy to także kredytu refinansowanego oraz konsolidacyjnego, jeżeli został on zaciągnięty na pokrycie własnych potrzeb mieszkaniowych.


Dodatkowo nie istotne jest, czy kredyt został wzięty na zbywaną nieruchomość lub prawo majątkowe, czy na inną inwestycję mieszkaniową, której celem było zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Należy jednak pamiętać, że kredyt musi zostać przyznany podatnikowi przed dniem osiągnięcia przychodu z odpłatnego zbycia.


Oprócz tego z ulgi mogą skorzystać również osoby, które poniosły tego rodzaju wydatki na spłatę kredytu wziętego przed 1 stycznia 2009 r. Ulgę mieszkaniową podatnik wykazuje w druku PIT/D, który stanowi załącznik do zeznań PIT-28, PIT-36 i PIT-37.

Podatnik.info

Loading Comments