Rozliczenie PIT za 2018 – o czym należy pamiętać w 2019
pixabay.com
Podatnik.Info

Rozliczenie PIT za 2018 – o czym należy pamiętać w 2019

   

Rozliczenie PIT bez wpisania numeru PESEL lub NIP

Numer PESEL lub NIP są używane jako tzw. identyfikatory podatkowe, które należy podać w górnej części deklaracji PIT. Jest to jedno z najczęściej pomijanych pól w zeznaniach podatkowych, bez których rozliczenie PIT jest niepoprawne. Brak wpisanego identyfikatora może również skutkować mandatem od urzędu skarbowego.

  

Należy również wiedzieć, który z identyfikatorów powinien zostać wpisany w rozliczeniu PIT. Numer PESEL muszą wpisać osoby, które w minionym roku podatkowym nie prowadziły działalności gospodarczej, nie zostały zarejestrowane jako podatnik od towarów i usług, jak również nie opłacały składek z tytułu zatrudnienia pracownika, takich jak ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne. Jeśli podatnik nie spełnia któregokolwiek z wymienionych wyżej warunków, będzie dotyczyć go numer NIP.

  

Rozliczenie PIT a niepoprawne zaokrąglenia kwot

By rozliczenie PIT było poprawne, nie należy przepisywać kwot z PIT-11 lub PIT-8C bez naniesienia niezbędnych korekt w obliczeniach.  W bardzo prawdopodobnym przypadku, w którym sumy zarobków nie są kwotami pełnymi, tj. podawane są z dokładnością do grosza, nie należy podawać wartości mniejszej niż 1 złoty.

  

Przykład: Jeśli z otrzymanych deklaracji wynika, iż podatek wyniósł 1432 zł i 49 gr, rozliczenie PIT powinno opierać się na kwocie 1432 zł. Jeśli końcówka kwoty wynosi 50 gr lub więcej (np. 1432 zł 50 gr), wpisaną kwotę zaokrągla się w górę, do 1433 zł.

  

Rozliczenie PIT z przekroczeniem limitów na ulgi i odliczenia

Wypełniając rozliczenie PIT, należy pamiętać iż większość ulg i odliczeń jest obłożona ograniczeniami kwotowymi lub procentowymi. Zbyt wysokie odliczenie ulgi, lub przekroczenie jej limitu, jest błędem. Niedopatrzenia tego rodzaju najczęściej pojawiają się w przypadku darowizn.

  

Odliczeniu podlegają darowizny, których łączna wartość nie przekracza 6% całości dochodu. Nielimitowane odliczenie przysługuje darowiznom, przeznaczonym na kościelną działalność opiekuńczą i charytatywną. Odliczenie musi być udokumentowane pokwitowaniem odbioru, wystawionym przez przedstawiciela kościoła. Darowizna musi być również rozliczona sprawozdaniem o jej przeznaczeniu, na które instytucja kościelna ma dwa lata od odbioru darowizny. Przekazana kwota powinna być udokumentowana potwierdzeniem przelewu na wybrane konto bankowe.

  

W uniknięciu najpopularniejszych błędów, przez które rozliczenie PIT może zostać uznane za niepoprawne, pomoże program PIT. Użytkownik aplikacji nie popełni błędów związanych z przeoczeniem pól deklaracji, a kalkulator programu dopilnuje poprawności wpisanych kwot.

 

Autor artykułu: Justyna Nowak

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także