Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Rozliczenie PIT za 2018 – o czym należy pamiętać w 2019
pixabay.com
Podatnik.Info

Rozliczenie PIT za 2018 – o czym należy pamiętać w 2019

Coroczne rozliczenie PIT nie należy do przyjemności. Duża część podatników zwleka ze złożeniem niezbędnej deklaracji do ostatnich dni kwietnia, a związany z tym pośpiech wiąże się ze zwiększonym ryzykiem popełnienia błędów. Dowiedz się, jakie są najczęstsze przeoczenia popełnianie przy rozliczeniu PIT i 

   

Rozliczenie PIT bez wpisania numeru PESEL lub NIP

Numer PESEL lub NIP są używane jako tzw. identyfikatory podatkowe, które należy podać w górnej części deklaracji PIT. Jest to jedno z najczęściej pomijanych pól w zeznaniach podatkowych, bez których rozliczenie PIT jest niepoprawne. Brak wpisanego identyfikatora może również skutkować mandatem od urzędu skarbowego.

  

Należy również wiedzieć, który z identyfikatorów powinien zostać wpisany w rozliczeniu PIT. Numer PESEL muszą wpisać osoby, które w minionym roku podatkowym nie prowadziły działalności gospodarczej, nie zostały zarejestrowane jako podatnik od towarów i usług, jak również nie opłacały składek z tytułu zatrudnienia pracownika, takich jak ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne. Jeśli podatnik nie spełnia któregokolwiek z wymienionych wyżej warunków, będzie dotyczyć go numer NIP.

  

Rozliczenie PIT a niepoprawne zaokrąglenia kwot

By rozliczenie PIT było poprawne, nie należy przepisywać kwot z PIT-11 lub PIT-8C bez naniesienia niezbędnych korekt w obliczeniach.  W bardzo prawdopodobnym przypadku, w którym sumy zarobków nie są kwotami pełnymi, tj. podawane są z dokładnością do grosza, nie należy podawać wartości mniejszej niż 1 złoty.

  

Przykład: Jeśli z otrzymanych deklaracji wynika, iż podatek wyniósł 1432 zł i 49 gr, rozliczenie PIT powinno opierać się na kwocie 1432 zł. Jeśli końcówka kwoty wynosi 50 gr lub więcej (np. 1432 zł 50 gr), wpisaną kwotę zaokrągla się w górę, do 1433 zł.

  

Rozliczenie PIT z przekroczeniem limitów na ulgi i odliczenia

Wypełniając rozliczenie PIT, należy pamiętać iż większość ulg i odliczeń jest obłożona ograniczeniami kwotowymi lub procentowymi. Zbyt wysokie odliczenie ulgi, lub przekroczenie jej limitu, jest błędem. Niedopatrzenia tego rodzaju najczęściej pojawiają się w przypadku darowizn.

  

Odliczeniu podlegają darowizny, których łączna wartość nie przekracza 6% całości dochodu. Nielimitowane odliczenie przysługuje darowiznom, przeznaczonym na kościelną działalność opiekuńczą i charytatywną. Odliczenie musi być udokumentowane pokwitowaniem odbioru, wystawionym przez przedstawiciela kościoła. Darowizna musi być również rozliczona sprawozdaniem o jej przeznaczeniu, na które instytucja kościelna ma dwa lata od odbioru darowizny. Przekazana kwota powinna być udokumentowana potwierdzeniem przelewu na wybrane konto bankowe.

  

W uniknięciu najpopularniejszych błędów, przez które rozliczenie PIT może zostać uznane za niepoprawne, pomoże program PIT. Użytkownik aplikacji nie popełni błędów związanych z przeoczeniem pól deklaracji, a kalkulator programu dopilnuje poprawności wpisanych kwot.

 

Autor artykułu: Justyna Nowak

Loading Comments