Rozliczenie PIT za 2018 – o czym należy pamiętać w 2019
pixabay.com
Podatnik.Info

Rozliczenie PIT za 2018 – o czym należy pamiętać w 2019

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

   

Rozliczenie PIT bez wpisania numeru PESEL lub NIP

Numer PESEL lub NIP są używane jako tzw. identyfikatory podatkowe, które należy podać w górnej części deklaracji PIT. Jest to jedno z najczęściej pomijanych pól w zeznaniach podatkowych, bez których rozliczenie PIT jest niepoprawne. Brak wpisanego identyfikatora może również skutkować mandatem od urzędu skarbowego.

  

Należy również wiedzieć, który z identyfikatorów powinien zostać wpisany w rozliczeniu PIT. Numer PESEL muszą wpisać osoby, które w minionym roku podatkowym nie prowadziły działalności gospodarczej, nie zostały zarejestrowane jako podatnik od towarów i usług, jak również nie opłacały składek z tytułu zatrudnienia pracownika, takich jak ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne. Jeśli podatnik nie spełnia któregokolwiek z wymienionych wyżej warunków, będzie dotyczyć go numer NIP.

  

Rozliczenie PIT a niepoprawne zaokrąglenia kwot

By rozliczenie PIT było poprawne, nie należy przepisywać kwot z PIT-11 lub PIT-8C bez naniesienia niezbędnych korekt w obliczeniach.  W bardzo prawdopodobnym przypadku, w którym sumy zarobków nie są kwotami pełnymi, tj. podawane są z dokładnością do grosza, nie należy podawać wartości mniejszej niż 1 złoty.

  

Przykład: Jeśli z otrzymanych deklaracji wynika, iż podatek wyniósł 1432 zł i 49 gr, rozliczenie PIT powinno opierać się na kwocie 1432 zł. Jeśli końcówka kwoty wynosi 50 gr lub więcej (np. 1432 zł 50 gr), wpisaną kwotę zaokrągla się w górę, do 1433 zł.

  

Rozliczenie PIT z przekroczeniem limitów na ulgi i odliczenia

Wypełniając rozliczenie PIT, należy pamiętać iż większość ulg i odliczeń jest obłożona ograniczeniami kwotowymi lub procentowymi. Zbyt wysokie odliczenie ulgi, lub przekroczenie jej limitu, jest błędem. Niedopatrzenia tego rodzaju najczęściej pojawiają się w przypadku darowizn.

  

Odliczeniu podlegają darowizny, których łączna wartość nie przekracza 6% całości dochodu. Nielimitowane odliczenie przysługuje darowiznom, przeznaczonym na kościelną działalność opiekuńczą i charytatywną. Odliczenie musi być udokumentowane pokwitowaniem odbioru, wystawionym przez przedstawiciela kościoła. Darowizna musi być również rozliczona sprawozdaniem o jej przeznaczeniu, na które instytucja kościelna ma dwa lata od odbioru darowizny. Przekazana kwota powinna być udokumentowana potwierdzeniem przelewu na wybrane konto bankowe.

  

W uniknięciu najpopularniejszych błędów, przez które rozliczenie PIT może zostać uznane za niepoprawne, pomoże program PIT. Użytkownik aplikacji nie popełni błędów związanych z przeoczeniem pól deklaracji, a kalkulator programu dopilnuje poprawności wpisanych kwot.

 

Autor artykułu: Justyna Nowak

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczenie PIT 2019 przez urząd skarbowy na gov.pl czy podatnik.info?