Rozliczenie PIT 2018/2019 – z jakich ulg i odliczeń...
FreeImages
Podatnik.Info

Rozliczenie PIT 2018/2019 – z jakich ulg i odliczeń można korzystać?

 Być może dzięki nim suma Twojego podatku znacznie zmaleje.

 

Rozliczenie PIT 2018/2019 z ulgą rehabilitacyjną – kto może z niej korzystać?

Ulga rehabilitacyjna może być odliczona zarówno od przychodu, jak i dochodu. Przysługuje ona nie tylko osobom niepełnosprawnym czy chorym – w niektórych przypadkach mogą się o nią ubiegać również podatnicy mający je na utrzymaniu. Może być przyznawana w związku z:

 • używaniem samochodu osobowego na potrzeby osób niepełnosprawnych,
 • opłatami dla tłumacza języka migowego,
 • wydatkami na utrzymanie psa asystującego,
 • odpłatnością za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • adaptacją i wyposażeniem mieszkań,
 • zakupem wydawnictw i materiałów szkoleniowych,
 • zakupem i naprawą sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych,
 • wydatkami na zakup leków,
 • opłaceniem przewodników osób niepełnosprawnych,
 • przystosowaniem pojazdów mechanicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • opieką pielęgniarską,
 • koloniami i obozami,
 • odpłatnością za pobyt na leczeniu i za zabiegi rehabilitacyjne,
 • odpłatnymi przewozami na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
 • odpłatnymi przejazdami środkami transportu publicznego.
  

Przekazywałeś darowizny? Korzystaj z ulg 2018/2019

Podatnicy mogą przeprowadzać rozliczenie PIT, odliczając również kwoty związane z przekazywaniem darowizn na:

 • działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych,
 • krwiodawstwo,
 • działalność pożytku publicznego,
 • kult religijny.

Powyższe ulgi również można odliczyć od przychodu i dochodu.

  

Jakie jeszcze ulgi można wykorzystać w PIT 2019?

Prawo podatkowe przewiduje też ulgi przysługujące z innych tytułów, takich jak:

 • działalność badawczo–rozwojowa,
 • wydatki na spłatę odsetek od kredytu,
 • składki na ubezpieczenia społeczne – zagraniczne oraz krajowe,
 • odliczanie strat,
 • wydatki na korzystanie z Internetu,
 • wpłaty na IKZE,
 • wydatki na nowe technologie (ulga na zasadzie praw nabytych).
 

Jakie są ulgi od podatku?

Osobną kategorię stanowią ulgi od podatku. Jest ich o wiele mniej, ale podatnicy często je wykorzystują, gdy przeprowadzają rozliczenie PIT. Są to:

 • ulgi na dzieci,
 • składki na ubezpieczenia zdrowotne – krajowe oraz zagraniczne,
 • ulgi na powrót.

Możliwości korzystania z poszczególnych rodzajów ulg stanowią indywidualną kwestię. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów. Sprawdź, po jakie ulgi możesz sięgnąć i zapłać niższą kwotę podatku.

 

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

 

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT Pro 2018/2019 już dziś

 

Autor artykułu: Justyna Nowak

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także